روابط جمهورى اسلامى ايران با تايلند تا ۱۳۴۶ در سطح کاردار باقى ماند ولى در سال مزبور اولين سفير جمهورى اسلامى ايران به بانکوک اعزام گرديده و روابط بين دو کشور به حد بالا ارتقاء يافت. ليکن به‌رغم پائين بودن روابط ديپلماتيک روابط سياسى دو کشور از همان سنوات اوليه بعد از پيروزى انقلاب در سطح بالائى قرار داشت. در مهر ۱۳۶۲ يک هيئت تايلندى به سرپرستى معاون وزير بازرگانى تايلند مدت سه روز از تهران بازديد و در مورد فروش برنج، ذرت، مرغ منجمد و تاپوکا به ايران و خريد نفت مذاکراتى انجام داد. متعاقب اين سفر مسئولين وزارت بازرگانى ايران جهت عقد قرارداد خريد ۲۰۰ الى ۴۰۰ هزار تن برنج و دو ميليون متر پارچه کتان در آبان ۱۳۶۳ يک سفر چهار روزه از تايلند به‌عمل آوردند. در بهمن ۶۲ يک هيئت سياسى اقتصادى نيز از مسئولين وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران از کشورهاى آ.سه.آن از جمله تايلند بازديد و ضمن بيان اهداف کلى جمهورى اسلامى درخصوص روابط بازرگانى نيز تبادل نظر کردند.


در اسفندماه ۶۲ معاون وزارت کشاورزى از تهران بازديد و به دعوت وى معاون وزارت کشاورزى جمهورى اسلامى در آذر ۱۳۶۳ از تايلند بازديد و در زمينه همکارى‌هاى کشاورزى و شيلانى مذاکره داشتند. در دى همين سال يک هيئت نفتى و يک هيئت کشاورزى ايران نيز به تايلند مسافرت کردند.


در طى ۱۳۶۴ تايلند مواضع متوسط و بعضاً موافقى در قبال جمهورى اسلامى ايران در صحنه‌هاى بين‌المللى اتخاذ کرد. در فروردين ۱۳۶۴ معاون وزارت بازرگانى ايران در امور تجارت خارجى ضمن سفر به تايلند مقدمات فروش نفت و خريد برنج بيشتر از تايلند را عنوان کرد. معاون وزير بازرگانى به همراه مدير کل نفت تايند در ديماه ۱۳۶۴ به ايران مسافرت و با وزير نفت و وزراى بازرگانى و کشاورزى جمهورى اسلامى ايران مذاکره به‌عمل آورده و قرارداد صدور پنج‌هزار بشکه نفت به تايلند به امضاء رسيد.


شخص مزبور با وزير امور خارجه جمهورى اسلامى نيز ملاقات و درخصوص يک روابط دوجانبه مذاکره به‌عمل آمد. در ۱۳۶۴ ايران به‌صورت سومين خريدار برنج تايلند درآمده بود. در مهر ۱۳۶۵ وزير بازرگانى تايند از جمهورى اسلامى ايران بازديد کرد و در اين سفر با نخست‌وزير و وزراء امور خارجه، بازرگاني، نفت و ساير مقامات جمهورى اسلامى ملاقات و تبادل‌نظر کرد. وزير بازرگانى تايلند در اين سفر تأکيد کرد که در سطح روابط دو کشور بعد از پيروزى انقلاب اسلامى از نظر حجم و تعداد ارقام کالاها گسترش يافته است. حجم مبادلات تجارى بعد از انقلاب اسلامى افزايش چشم‌گيرى يافته و به ده برابر ميزان سابق رسيده است. وى اعلام کرد تايلند حاضر است غير از نفت محصولات ديگر ايران را نيز خريدارى نمايد و اميد مى‌رود کالاهائى نظير خشکبار، تره‌بار و پنبه‌ريز به تايلند صادر شود.


در جريان بازديد وزير بازرگانى تايلند از تهران يک يادداشت تفاهم بين دو کشور به امضاء رسيد که براساس آن فروش ميزان توافق شده قبلى نفت به تايلند (۲۴۰ هزار تن) و خريد تا سيصد هزار تن برنج تا پايان ۱۹۸۶ موافقت به‌عمل آمده بود و براى ۱۹۸۷ موافقت شده بود که روزانه بين ۵ تا ۱۰ هزار بشکه نفت ايران به تايلند صادر شده، و در مقابل ايران در سال مزبور بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج از تايلند خريدارى نمايد. طرفين همچنان توافق کردند اساس يک روابط بلندمدت بين دو کشور پايه‌ريزى شود و با توجه به اينکه روابط بازرگانى دو کشور تا کنون به سود تايلند بود است.


در طول مذاکرات توافق شده اساس يک روابط بلندمدت تجارى پى‌ريزى گرديده و هرچه سريع‌تر توازن تجارى بين دو کشور برقرار گردد. در آذر ۱۳۶۵ نيز وزير بازرگانى جديد تايلند توافق‌هاى انجام شده در يادداشت تفاهم سفر وزير بازرگانى سابق تايلند به تهران و روابط تجارى در طى ۱۹۸۷ ميلادى را مورد پيگيرى و بررسى قرار دادند.


طرفين توافق کردند در نمايشگاه‌هاى تجارى بين‌المللى يکديگر شرکت نموده و هيئت‌هاى بازرگانى مبادله نمايند و درخصوص وضعيت کارگران تايلندى در ايران، همکارى‌ در زمينه‌هاى علوم و تکنولوژى نيز تبادل‌نظر شد.


در سنوات بعد از پيروزى انقلاب اسلامي؛ تايلند در محاصرهٔ اقتصادى بعضى کشورهاى غربى عليه جمهورى اسلامى ايران شرکت نکرد و در اين سالها همواره برنج موردنياز را به جمهورى اسلامى ايران فروخت.


درخصوص جنگ تحميلى تايلند از ابتداى جنگ سعى نمود ضمن اتخاذ مواضع بى‌طرفى هر دو کشور را به برقرارى صلح از راه مذاکره ترغيب نمايد و مع‌الوصف وزير خارجه از چند سال گذشته در نطق‌هاى خود در مجمع عمومى سازمان ملل متحد عراق را به‌عنوان آغاز کننده جنگ شناخته و بمباران‌هاى شيميائى توسط عراق را مذمت کرده است. وزير بازرگانى تايلند نيز در سفر خود به ايران سخنرانى وزير خارجه کشورش در مجمع عمومى سازمان ملل متحد مبنى بر اينکه ايران آغازگر جنگ و تجاوز نبوده است را مورد تأکيد قرار داد. روش جرايد تايلندى در قبال منعکس نمودن اخبار جنگ تحميلى در سالهاى اخير نسبتاً متعادل بوده است و اخبار پيروزى‌هاى رزمندگان اسلام را منعکس نموده‌اند.


در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به مناسبت‌هاى گوناگون به‌طور منظم پيام‌هاى تبريک بين مقامات عالى دو کشور مبادله شده است. مقامات تايلندى از سفير جمهورى اسلامى ايران تکريم و احترام لازم را به‌عمل آورده عمدتاً احساسات مساعدى نسبت به جمهورى اسلامى ابراز کرده‌اند.


آقاى دکتر لاريجانى معاون وقت وزارت امور خارجه به دعوت وزير بازرگانى تايلند ۵ الى ۸ بهمن ماه سال ۱۳۶۶ به همراه هيئت از اين کشور ديدار نمود، ايشان در اين سفر دعوت وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران از وزير بازرگانى تايلند را بار ديگر خاطرنشان کرد که از طرف وزير بازرگانى تايلند پذيرفته شد. ايشان آمادگى خود را براى ديدار از تهران در آينده نزديک اعلام داشت. آقاى لاريجانى همچنين حامل دعوت وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران از وزير خارجه تايلند بود که اين دعوت نيز از طرف مشاراليه با تشکر و قدردانى پذيرفته شد. همچنين در اين سفر دو طرف موافقت کردند که کميتهٔ مشترک تجارى و اقتصادى اين دو کشور تأسيس گرديده، و جزئيات امر از مجارى ديپلماتيک بررسى و پيگيرى شود. در اين سفر همچنين دو طرف در مورد فروش نفت و برنج موافقت کردند. اکنون نيز جزئيات تأسيس کميته مشترک بين دو کشور مورد بررسى و در دست اقدام مى‌باشد.