تايلند در قلب جنوب‌شرقى سرزمين اصلى آسيا واقع شده است. از يک طرف با کشورهاى لائوس و کامبوج همسایه است؛ که از هم‌پيمانان نزديک ويتنام بوده و نيروهاى ويتنامى در خاک آنها مستقر است، و از طرف ديگر با چين همجوارى دارد، که شديداً به تحولات منطقه هندوچين و مسئله کامبوج و آسياى جنوب شرقى توجه داشته و علاقه‌مند مى‌باشد. در مغرب تايلند کشور برمه قرار دارد، که هم از لحاظ داخلى با شورش‌هاى قبايل مختلف روبه‌رو است؛ و هم‌اينکه از يک سياست انزواطلبانه و در عين حال حافظ فاصله مساوى با قدرت‌هاى مختلف پيروى مى‌کرده است. تايلند از سوى ديگر با مالزى و اندونزى و فيليپين همجوارى و همسايگى داشته، و با کشورهاى مزبور انجمن همکارى‌هاى منطقه‌اى آ.سه.آن را به‌وجود آورده است.تايلند؛ در نواحى جنوبى سرزمين اصلى و نواحى شرقى سرزمين شبه‌جزيره‌اى خود در کناره‌هاى خليج تايلند (سيام سابق) واقع در درياى جنوبى (که يکى از درياهاى اقيانوس آرام مى‌باشد) قرار داشته، و در نواحى غربى منطقه شبه‌جزيره‌اى خود در سواحل درياى آندامان واقع در خليج بنگال (از شاخه‌هاى اقيانوس هند) ساحل دارد. از طرف ديگر تايلند با راه داشتن به هر دو اقيانوس آرام و هند بر تنگه بسيار استراتژيک مالاکا که راه ارتباطى مهم بين دو اقيانوس مزبور و معبر حياتى بازرگانى بين کشورهاى آسياى شرقى با اروپا، آسياى غربى و آفريقا مى‌باشد، تسلط دارد. قسمت شبه‌جزيره‌ تايلند در منطقه موسوم به برزخ‌گرا به‌قدرى باريک مى‌شود، که از مدت‌ها پيش صحبت از ايجاد يک کانال ارتباطى بين درياى چين جنوبى و خليج بنگال در آن ناحيه مى‌رفته است. لکن دولت تايلند بنا به ملاحظات سياسى از ايجاد کانالى واهمه دارد، زيرا منطقه جنوبى شبه‌جزيره را که مسلمانان مالايائى زبان هستند از ساير مناطق کشور جدا مى‌سازد. به‌خاطر سقوط سايکون و کوتاه شدن دست آمريکا؛ از منطقه ويتنام و ظهور مسئله کامبوج که در آن شوروي، ويتنام و طرفداران آنها در يک سو و چين و آمريکا ممالک غرب، کشورهاى عضو آ.سه.آن و هوادار آنها در سوى ديگر قضيه قرار گرفته‌اند.


تايلند به‌صورت کشور خط مقدم جبهه و رويارو با کامبوج و ويتنام در آمده، تايلند مدت‌ها پذيراى صدها هزار پناهنده کامبوجى و درگيرى‌هاى مختلف مرزى با کامبوج بوده است. چين که از توسعه قدرت ويتنام در منطقه هندوچين و در منطقه آسياى جنوب شرقى ناخشنود است، کليه توجه خود را به تايلند معطوف نموده؛ روابط بسيار نزديک و دوستانه و همکارى‌هاى همه‌جانبه‌اى را با تايلند آغاز کرده است. آمريکا نيز با تايلند روابط نزديک برقرار ساخته، و هرساله با نيروهاى دو کشور مانورهاى وسيع نظامى صورت مى‌گيرد در مانورهاى ۱۹۸۶ که به ثعبان طلائي يا کوبراگولا مشهور بوده، هزاران نفر از نيروهاى سه‌گانه ارتش‌هاى دو کشور شرکت داشتند؛ مضافاً آمريکا انبارهاى بزرگ ذخاير سلاح و مهمات در تايلند داير کرده است. از طرف ديگر تايلند در قبال شوروى و ويتنام نيز از سياست معقولانه‌اى پيروى نموده، روابط دوستانه سياسى و سودمند تجارى با اتحاد شوروى و بلوک شرق برقرار ساخته است.تايلند از سوى ديگر يکى از بزرگترين توليدکنندگان برنج در جهان است و مازاد هنگفتى اضافه بر مصرف جمعيت خود برنج توليد مى‌نمايد، که کشورهاى مختلف جهان از جمله اتحاديه شوروي، چين و ديگران خريدار آن هستند، تايلند نيز که با سياست‌هاى حمايت از توليدات داخلى آمريکا روبه‌رو و متضرر گرديده است، کوشش دارد روابط دوستانه و دور از تشنجى با ساير کشورهاى جهان برقرار نمايد، تا بتواند مازاد محصول برنج خود را به کشورهاى مختلف صادر نمايد.


جمعيت تايلند نيز نسبت به جمعيت‌هاى قليل لاگوس و کامبوج قابل توجه بوده، و با توجه به‌قدرت اقتصادي، نظامى و سياسى خود تنها کشورى است؛ که مى‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده‌اى در برابر ويتنام يا مقاصد ساير قدرت‌ها ايستادگى نمايد.