تايلند عضو سازمان ملل متحد است. مقر شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد براى منطقه آسيا و اقيانوس آرام در بانکوک واقع است. تايلند عضويت انجمن همکارى‌هاى منطقه‌اى آسياى جنوب شرقى (آ.سه.آن)(Association of South East Asian Naions) را نيز داراست.