برونئى دارالسلام

در سال ۱۹۹۸ روابط سنگاپور با برونئى دارالسلام گرم و بسيار نزديک بود و ملاقات‌هايى در سطح وزرا با اين کشور وجود داشت، ملاقات وزير امورخارجه سنگاپور براى شرکت در پنجاه ‌و دومين سالروز تولد سلطان آن کشور، ملاقات وزير اطلاعات بريگ‌گين (Brig-Gen) در ژوئيه همان ‌سال.

کامبوج

هنگامى که در بيست‌وشش جولاى ۱۹۹۸، انتخابات آزاد در کامبوج انجام‌شد، سنگاپور هشت نفر از افسران عالى‌رتبه را به آن کشور فرستاد تا با ناظران سازمان‌ملل که در کامبوج حضور داشتند، همکارى کنند. اين افسران تا زمان روى کارآمدن دولت ائتلافى در آن کشور ماندند.

اندونزى

روابط با اندونزى در دوران پس از سوهارتو تاحدى تنش‌دار گرديد. از ديد سنگاپور، اندونزى آينده نامعلومى پيش‌روى داشت و با در نظرگرفتن اوضاع تيمور شرقى و ناآرامى‌هاى قومى و مذهبى در اين کشور که اخيراً به جزيره باتام در مجاورت سنگاپور سرايت کرده چشم‌انداز مبهمى را از آينده روابط بين سنگاپور و اندونزى ترسيم مى‌کند. اندونزى يکى از طرف‌هاى عمده تجارى سنگاپور محسوب مى‌شود و روابط تجارى با اندونزى براى سنگاپور نقش حياتى ‌دارد. بهمين مناسبت اين کشور حساسيت خاصى نسبت به روابط خود با اندونزى دارد بنحوى که از انتشار رسمى ارقام مربوط به داد و ستد تجارى با اندونزى اجتناب مى‌ورزد. نخبگان سياسى اندونزى نسبت به سنگاپور تاحدى ظنين هستند و اين کشور را مأمن خلاف‌کاران اقتصادى خود بشمار مى‌آورند. تاکنون دولت سنگاپور به درخواست‌هاى اندونزى براى انعقاد قرارداد استرداد مجروحين وقعى ننهاده است.

لائوس

در سال ۱۹۹۸ روابط دوجانبه با سنگاپور با اين کشور با سفر سران عالى ‌مقام اين دو کشور افزايش يافت. در نوامبر سال ۱۹۹۸ هيئت تجارى لائوسى بمنظور بررسى فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى در بخش ماهيگيرى و کشاورزى به سنگاپور رفتند. در همين‌سال سنگاپور مساعد‌ت‌هاى زيادى در زمينه تکنولوژى براى لائوس فراهم آورد.

مالزى

روابط سنگاپور با مالزى به جهت مشکلات باقيمانده از دوران استعمار انگليس، همواره با فراز و نشيب‌هايى توأم بوده است و اين دو کشور درحال‌حاضر درباره شمارى از مسائل با يکديگر اختلاف‌نظر دارند. سنگاپور از نظر آب ‌مصرفى و نيز تهيه موادغذايى شديداً به مالزى وابسته است. آخرين قرارداد تأمين آب در سال ۲۰۶۱ منقضى مى‌گردد و سنگاپور علاقمند است مالزى قرارداد نامحدودى را براى تأمين آب‌مصرفى با اين کشور منعقد سازد. مالزى انعقاد قرارداد را با ساير مسائل معوقه بين دوکشور مرتبط ساخته است و قائل به اين است که کليه مسائل بايد بصورت يک مجموعه فيصله يابد.

ميانمار

سنگاپور با ميانمار روابط حسنه‌اى دارد.

سنگاپور و اتحاديه اروپا

سنگاپور بعد از آمريکا، دومين روابط حسنه سنتى را با اتحاديه اروپا، اعضاى اين اتحاديه بويژه انگليس دارد. آمريکا و اتحاديه اروپا بعنوان دو شريک عمده تجارى سنگاپور محسوب مى‌شوند. که در عين‌حال بيشترين سرمايه‌گذارى را نيز در اين کشور صورت مى‌دهند. سنگاپور در سال ۱۹۹۴ مبتکر ايجاد اجلاس سران آسيا - اروپا (ASEMA) گرديد. به هنگام شرکت در اجلاس اقتصادى سران آسيا - اروپا که توسط مجمع اقتصاد جهانى واقع در ژنو ترتيب يافت، نخست‌وزير سنگاپور اين ايده را با همتاى فرانسوى خود نهايى کرد و در پى اقدامات طرفين نخستين گردهمايى سران آسيا - اروپا با شرکت رهبران کشورهاى آسه‌آن به اضافه سران کشورهاى چين، ژاپن و کره‌جنوبى در مارس سال ۱۹۹۶ در بانکوک برگزار شد.

سنگاپور و چين

سنگاپور جمهورى خلق چين را در سال ۱۹۹۰ به رسميت شناخت و به ايجاد مناسبات سياسى با آن کشور اقدام نمود و بتدريج روابط دو کشور رو به گسترش بيشترى نهاد. طى سال‌هاى ۹۹-۱۹۸۸ روابط سنگاپور و چين رو به گسترش بيشترى نهاد. در همين‌سال يادداشت تفاهمى بين دوکشور در مورد همکارى‌هاى نيروى‌هوايي، همکارى‌هاى فرهنگى به امضاء رسيد.


چين مايل است از سنگاپور بعنوان حلقه ارتباطى خود با منطقه استفاده کند. چرا که سنگاپور بعنوان پلى بين شرق و غرب است که در زمان کوتاه توانسته به دستاوردهاى مهمى دست يابد و به مرکز تجارى و مالى جنوب‌شرق آسيا تبديل شود.