اهميت استراتژيک کشور در منطقه و جهان

آسياى جنوب‌شرقى به علت موقعيت جغرافيايى و وفور محصولات منطقه حاره و سهولت ارتباط و دسترسى به جزاير و شبه‌‌جزاير آن بيش از دو هزار سال بصورت يک مرکز تجارى بزرگ جهان درآمده است و سنگاپور از نظر جغرافيايى در مرکز دريايى اين منطقه قرار دارد. هنوز هم از نظر مبادلات تجارى و ورود کالا از اروپا و اقيانوس آرام در درجه‌ اول اهميّت دارد و بزرگترين بندر آسياى جنوب‌شرقى و دومين بندر بزرگ دنيا محسوب مى‌شود.


اهميّت استراژيک اين کشور کوچک به دليل قرارگرفتن آن در دهانه تنگهٔ مالاکا است. موقعيت سوق‌الجيشى اين کشور طورى است که در مرکز راه‌هاى دريايي، هوايي، اقيانوس آرام و اقيانوس هند مى‌باشد، قابل‌توجه است افتتاح کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ باعث کوتاه‌شدن راه آبى بين اروپا و آسيا و در نتيجه کاهش هزينه حمل و نقل کالا و افزايش رفت و ‌آمد کشتى‌ها به اين منطقه شد و بالاخره تأسيس بندر هنگ‌کنگ و پيشرفت سريع ژاپن و استقرار خطوط و استقرار خطوط تلگراف بين‌المللى از جمله عوامل و محرکاتى بودند که سبب اهميٌت بندرسنگاپور بعنوان يک پايگاه دريايى بين کانال سوئز و هند در يک طرف و هنگ‌کنگ و ژاپن در سوى‌ديگر آن گرديد.

استراتژى تهاجم و دفاع امنيت جامع

مفهوم امنيت جامع (Total Security)، شالوده دفاع و امنيت سنگاپور را تشکيل مى‌دهد و بر سه عنصر اصلى استوار است:


۱. دفاع کامل، ۲. ديپلماسى و ۳. ثبات داخلي. دفاع کامل موجب بازدارندگى مى‌شود، ديپلماسى بر بسط مناسبات با کشورهاى بويژه همسايگان تأکيد دارد و ثبات داخلى انسجام و هماهنگى اجتماعى را سبب مى‌شود.


دفاع کامل هسته اصلى استراتژى دفاعى سنگاپور را تشکيل مى‌دهد. بر فرض وجود تهديد خارحى شکل نگرفته ‌است بلکه بيشتر از بابت افزايش قدرت بازدارندگى است که دولت سنگاپور مبالغ قابل‌توجهى را صرف نيروهاى مسلح خود مى‌نمايد. استراتژى بازدارندگى دفاع کامل کليه قشرهاى جامعه، دولت، بخش خصوصى و مردم‌ عادى را با يکديگر در دفاع از کشور متحد مى‌سازد و در عين‌حال با اذعان به اينکه بازدارندگى به تنهايى نمى‌تواند متضمن صلح باشد، بويژه براى کشور کوچکى نظير سنگاپور جلب حداکثر ممکن کشورها و دولت‌ها، اين اطمينان را به سنگاپور مى‌دهد که در مواقع مواجه با بحران تنها نخواهد بود.


در اينجا است که ديپلماسى نقش خود را باز مى‌کند. ثبات داخلى نيز نقش درخور توجهى در هرگونه وضعيت بحران را ايفاء مى‌کند. ثبات داخلى به مفهوم حفظ انسجام، هماهنگى و تساهل اجتماعى را تغيير مى‌دهد. اين موضوع براى کشور سنگاپور که يک کشور چندين نژادى است بسيار اهميّت دارد تا بتواند وحدت‌ ملى را بين رهبران و مردم حفظ نمايد.


بويژه آنکه شورش‌هاى نژادى دهه ۶۰ هنوز از اذهان مردم اين ديار زدوده نشده‌است.


دفاع کامل مقولاتى چون دفاع ‌رواني، دفاع ‌اجتماعي، دفاع غيرنظامي، دفاع ‌اقتصادى و دفاع‌ نظامى را در بر مى‌گيرد. دفاع اجتماعى به حفظ انسجام در ميان جامعه چند نژادى سنگاپور خنثى‌کردن تلاش‌هاى مخرب عناصر افراطى مى‌پردازد.


دفاع اقتصادى برپايه اين مفهوم شکل‌گرفته که سطوح بالاى درآمد در سنگاپور در طى يک‌نسل بدون برخوردارى از منابع ‌طبيعى و صرفاً با تأکيد بر نيروى‌ انساني، مهارت‌هاى فن‌آورى و سرمايه‌گذارى اساسى بدست‌ آمده‌است.


بنابراين لازم است که براى تهديدهايى که با انگيزه‌هاى سياسى متوجه اقتصاد سنگاپور مى‌شود چاره‌اى انديشيده ‌شود. اولين قدم اين ‌است که مانع از بروز حملات اقتصادى شد. دفاع غيرنظامى نيز در سنگاپور بجهت آسيب‌پذيرى بسيار زياد آن از بابت قرار داشتن مراکز اقتصادي، صنعتي، ادارات ‌دولتي، پايگاه‌هاى نظامى و مجتمع‌هاى مسکونى در مجاورت يکديگر از اهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است. بهمين علت بطور منظم آموزش‌هاى لازم به مردم داده مى‌شود و تمرين‌هاى مناسب براى آماده‌سازى احاد ملت براى مقابله با هرنوع پيشامدى به مورد اجرا گذاشته مى‌شود. در صورت شکست ديپلماسى آنگاه نوبت به دفاع نظامى مى‌رسد که بايد در کوتاه‌ترين زمان به پيروزى قاطع دست‌يابد.


براساس اين استراتژى و بجهت عدم برخوردارى از عمق استراتژى نيروهاى مسلح سنگاپور براى کسب آمادگى دست‌ زدن به عمليات تهاجمى آموزش داده مى‌شوند تا بتوانند حتى‌الامکان صحنهٔ جنگ را از خاک کوچک خود دورکند.


وجود روابط نزديک با کشورهاى منطقه بويژه مالزى على‌رغم وجود مشاجرات لفظى و بعضاً کدورت‌هاى ادواري، امکان بسط همکارى‌هاى دفاعى را فراهم کرده‌است و در حال حاضر سنگاپور از تأسيسات نظامى شمارى از کشورهاى منطقه نظير اندونزي، تايلند و برونئي، مالزي، زلاندنو، استراليا، فيليپين و بنگلادش براى آموزش و تمرين‌هاى نظامى کادر نيروهاى مسلح خود استفاده مى‌کند.


علاوه بر آن ترتيبات دفاعى نيرومندترى با کشورهاى حوزه‌ اقيانوسيه - خارج از منطقه آسه آن - مانند استراليا، زلاندنو و آمريکا معمول شده ‌است. واحدهايى از وزارت دفاع سنگاپور در ايالت تگزاس آمريکا براى آموزش کادر خلبانى هواپيماهاى سوخت‌رسان و هلى‌کوپترهاى شينوک مستقر شده‌اند.


دولتمردان سنگاپورى معتقدند که جنگ‌هاى آتى ماهيتى يکپارچه خواهند ‌داشت و سه نيرو بايد بطور منسجم و يک‌پارچه عمل‌کند. سنگاپور همچنين براى استفاده از دانش و فن‌آورى در نيروهاى مسلح خود تأکيدى بسيار دارد. آنها همچنين معتقدند که نيروهاى ‌مسلح بايد از ظرفيت استقرار سريع، قدرت رزمى يکپارچه و بهره‌گيرى از فن‌آورى و دستاوردهاى عملى برخوردار باشند.