زبان‌هاى رسمى در سنگاپور، مالزيايي، چيني، تاميلى و انگليسى مى‌باشد. مالزيايى زبان محلى اين جزيره و انگليسى‌زبان، ادارى و حکومتى سنگاپور است. بيشتر چينى‌ها به جاى استفاده از لهجه اصلى زبان چينى مثل هوکاين (Hukkine)، توچيو (Techows)، خوکن (Hakka)، کانتون ( Cunton Hainane)، خانيان به زبان ماندراين (پکني) (آنها به زبان پکنى که به اين زبان تلفظ استاندارد زبان چينى اطلاق مى‌کنند، گويش مى‌کنند.) تکلّم مى‌کنند. هندى‌ها علاوه بر تکلٌم به زبان تاميلى به زبان‌هاى ديگر مثل ماله‌اي، پنجابي، تلگو ( telegu)، هندو و بنگالى صحبت مى‌نمايد. در حال‌حاضر جوانان سنگاپورى به يادگيرى زبان‌هاى خارجى از جمله ژاپني، فرانسوى و آلمانى علاقه‌مندى بيشترى نشان مى‌دهند.


اخيراً گروهى از رهبران اجتماعى هندى ‌تباران سنگاپور با تشکيل جنبش ارتقاء زبان تاميلي در راستاى اقدام صورت گرفته توسط دولت سنگاپور بر ترويج زبان چيني، قصد دارند زبان‌ تاميلى را در سنگاپور توسعه دهند.


جامعه مالايى‌تبارها اقدام مشابهى را درپيش گرفته‌اند. اين جنبش از ماه سپتامبر سال ۱۹۹۹ کار خود را آغاز کردند و با انجام فعاليت‌هايى نظير تشکيل جلسات گفت و شنود، اردوگاه‌هاى خانوادگى و نمايشگاه عکس که سير تحولات جامعه تاميلى در سنگاپور را از سال ۱۸۲۰ نشان ‌دهد، کوشش خواهد نمود.


مبانى زبان و فرهنگ تاميلى را مى‌توان در ميان هندى ‌تبارهاى سنگاپور تقويت بيشترى بخشيد. اين فعاليت‌ها در طول سال صورت پذيرفت و صرفاً به يک يا چند هفته محدود نبود.


دولت سنگاپور از اين ايده حمايت کرد و جايا عمار وزير امور خارجه و وزير قانون به همراه پنج ‌تن از نمايندگان هندى ‌تبار سنگاپور، بيانيه تشکيل جنبش را امضاء کردند و قرار شد که دولت سنگاپور کمک‌هاى مالى را در اختيار اين جنبش قرار دهند. خط رسمى اين کشور مالايى و انگليسى است، خط انگليسى بعنوان خط رسمى کشور تلقى مى‌شود.