تا پايان قرن نوزدهم، سنگاپور يکى از مهم‌ترين شهرها در آسيا بشمار مى‌رفت. علاوه بر اينکه چينى‌هايى که ۳ و ۴ درصد جمعيت سنگاپور را تشکيل داده بودند عده قابل توجهى از سوماترايى‌ها، جاوه‌اى‌ها، هندوها، عرب‌ها، يهودى‌ها، از آسيايى‌ها و اروپايى‌ها هم در بين مهاجران وجودداشت. زبان‌هاى رسمى در سنگاپور، مالزيايي، چيني، تاميلى و انگليسى مى‌باشد.