سنگاپور داراى يک اقتصاد باز با بخش‌هاى توليدى و خدماتى قوى مى‌باشد و با توجه به گذشتهٔ آن به‌عنوان يک مرکز عمدهٔ بازرگانى و انبار کالاها مطرح بوده است و متأثر از آن، داراى جديدترين الگوى بازرگانى پيوسته به بازرگانى بين‌المللى مى‌باشد. همچنين اصول اقتصادى قوى حاکم بر سنگاپور سبب گرديد که اين کشور بحران مالى آسيا را بهتر از ساير همسايگان خود پشت سر بگذارد، با اين وجود اين بحران، رشد GDP اين کشور را از ۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش داد. رشد هزينه‌هاى نيروى کار و قوى‌تر شدنِ دلار سنگاپور در عرصهٔ منطقه‌اى و جهانى به‌حساب مى‌آيد. استراتژى دولت به‌منظور مقابله با اين تهديدات، کاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، اصلاحات زيربنايى و تشويق بيشتر صنايعى است که داراى ارزش افزوده بالاترى مى‌باشند. (به سايت اينترنتى زير مراجعه نماييد: http://WWW.CIA.Com)


در سال ۱۹۹۵ براساس برآورد بانک جهاني، توليد ناخالص ملّى سنگاپور (GNP) براساس قيمت‌هاى ميانگين در سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۳ معادل ۷۹۸۳۱ ميليون دلار آمريکا بوده است. براين اساس GNP سرانه اين کشور به ۲۶۷۳۰ دلار بالغ مى‌گردد. در طول سال‌هاى ۹۵-۱۹۸۵ توليد ناخالص ملّى سرانه GNP به‌طور واقعى با نرخ ميانگينى معادل ۲/۶ درصد افزايش يافت اين در حالى است که در همين دوره جمعيّت اين کشور سالانه به‌طور متوسط ۸/۱ درصد، رشد پيدا کرده است. توليد ناخالص داخلى (GDP) سنگاپور در طول دورهٔ ۹۰-۱۹۸۰ سالانه به‌طور متوسط ۴/۶ درصد و در طول دورهٔ ۹۵-۱۹۹۰، ۸/۷ درصد رشد داشته است.


توليد ناخالص داخلى سنگاپور به‌قيمت ثابت در سال ۱۹۹۸ برابر با ۷/۹۱ ميليارد دلار آمريکا محاسبه گرديد که با نرخ رشدى برابر ۳/۱ درصد نسبت به سال قبل روبرو بوده است. در همين سال توليد ناخالص داخلى (GDP) به‌طور سرانه معادل ۳۰۰/۲۶ دلار بوده است (The Europe World Year Book, 1997). اقتصاد سنگاپور با نرخ رشدى برابر ۵/۱ درصد در سال ۱۹۹۸ رشد نموده است که نسبت به نرخ رشد سال ۱۹۹۷ که معادل ۸ درصد بوده است، کاهش محسوسى را نشان مى‌دهد. در اثر اين کاهش در نرخ رشد در تمامى بخش‌هاى اقتصادى سنگاپور به وضوح رکود ايجاد گرديد و بخش‌هاى صنعت و بازرگانى نيز در سال ۱۹۹۸ دچار نوساناتى شدند.


در مورد کاهش سريع رشد اقتصاد سنگاپور مى‌توان به دلايل زير استناد کرد:


- عميق‌تر شدنِ رکود در سال ۱۹۹۸ در اغلب قسمت‌هاى آسيا که منجر به کاهش در تقاضاى خارجى براى صادرات سنگاپور گرديد.


- کاهش توان رقابتى سنگاپور در نتيجه کاهش سريعِ ارزش پول‌هاى منطقه‌اي، روند کاهش صادرات را شديدتر کرد.