با توجه به اينکه سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه بعد از ژاپن دومين کشور آسيايى مى‌باشد توانسته‌است خود را به‌عنوان يک بازار رقابتى و جذاب نشان دهد. در سال‌هاى اخير در سنگاپور يک انتقال چشم‌گير در فروش محصولات از خرده‌فروشان سنتى محصولات مختلف به سمت فروشندگان مدرن مانند سوپرمارکت‌ها پديد آمده است. اين تغيير در سليقهٔ مصرف‌کنندگان، باعث تغيير در ترکيب بازار، از بازارهاى سنتى به‌سمت بازارهاى مدرن گرديده است.


ورود کارت‌هاى اعتبارى و رواج آن در بين همهٔ توده‌هاى مردم، باعث گرديده است که خريد کالاها آسان‌تر شود و البته بايد توجه داشت که دستگاه‌ها کارت‌شمار در اغلب فروشگاه‌ها و مراکز عمدهٔ تجارى وجود دارند و اين باعث سوق يافتن مردم به سمت اين‌گونه مراکز خريد گرديده است.


در حال حاضر تعداد مراکز مدرن فروش به‌صورت افزايشى در حال رشد است و پيش‌بينى مى‌شود که در چند سال آينده هم وضع به‌همين منوال پيش رود.


به‌علاوه مدل فروش مراکز مدرن، مدلى است که در فروشگاه‌ها و مراکز فروش کشورهاى اروپايى و نيز ايالات متحده مرسوم است و با توجه به تمايل شديد مردم سنگاپور به استفاده از روش‌هاى خريد و فروش و تجارت به‌سبک و سياق غربى (به‌ويژه در مورد نسل جوان اين کشور)، در حال حاضر استفاده از اين‌گونه مراکز بسيار مورد توجه مردم است. به‌عنوان مثال در مورد صنايع غذايى و فرآورده‌هاى دامى و دريايي، در حال حاضر، ۸۳ درصد از سنگاپورى‌ها، ترجيح مى‌دهند که خريدهاى خود را از سوپرمارکت‌ها انجام دهند.


همچنين عوامل ديگرى نيز وجود دارند که باعث تغيير سليقهٔ مردم گرديده است از جمله: پاکيزگى موجود در اين فروشگاه‌ها، وجود تنوّع در کالاها و نيز وجود يک نوع کالا با چند نشان مختلف، وجود دستگاه‌هاى تهويهٔ مناسب، زمان‌برى بسيار کمتر براى برآورده کردن نيازها و ...


از ديگر عواملى که باعث رونق فروشگاه‌هاى مدرن گرديده است، کانال‌هاى توزيع هستند. کانال‌هاى توزيع در سنگاپور به‌سرعت در حال تغيير مى‌باشند. به‌طورى‌که کانال‌هاى توزيع سنتى در حال جمع شدن بوده و شبکه‌هاى توزيع مدرن جايگزين آنها مى‌شود. به‌علاوه بسيارى از مراکز مدرن، محصولات مورد نياز خود را جهت فروش، مستقيماً از صادرکنندگان خريدارى مى‌نمايند لذا محصولات را با قيمت مناسب‌ترى با مشتري، امرى است که دانستن آن هنر و فن محسوب مى‌شود. امروزه مصرف‌کنندگان سنگاپورى مى‌توانند به‌وسيلهٔ تلفن فاکس و يا به‌وسيلهٔ اينترنت، مايحتاج مصرفى خود و يا لوازم خانگى موردنياز خود را با سرعت و سهولت دريافت نمايند.


Dalel, Good, Retail Food Sector Report, Globa Agriculture Information Network, 1999.


و درآخر بايد به مدّت زمان ارائه خدمات اين‌گونه مراکز در هر روز اشاره داشته باشيم. در حاليکه فروشگاه‌هاى سنّتى معمولاً از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب به فعاليّت مى‌پردازند، فروشگاه‌هاى مدرن غالباً ۲۴ ساعته و در تمامى ساعات شبانه‌روز آمادگى ارائه خدمات به مشتريان را دارا هستند.