در حال حاضر، هر يک از بازارهاى کالايى و بازارهاى مالى سيستم اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى ويژه‌اى را در اختيار دارند. بورس‌هاى مالى از تغييرات سود و زيان و ساير نکات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات مالى آگاهى دارند و نيز در مورد قيمت‌هاى انواع سهام شرکت‌ها پيش‌بينى‌هاى قريب به يقينى براى آينده دارند.


در بازار کالاها نيز توليدکنندگان، واردکنندگان و توزيع‌کنندگان (با توجه به شدّت رقابت در ميان کالاها و ورود هرچه بيشتر کالاهاى جديدتر به بازار) سعى مى‌کنند تا به انحاء مختلف از آخرين تغييرات و ابتکارات به‌عمل آمده در تهيه و ساخت محصولات و نيز قيمت‌هاى آنها آگاهى يابند.


تا چند سال پيش، اطلاع‌رسانى از وضعيّت بازار و سيستم انباشت اطلاعات در بازار به‌صورت سنتى بود، به‌اين ترتيب که تمامى اطلاعات در مورد بازار، فروشندگان عمده، خرده‌فروشان، توزيع‌کنندگان، مونتاژکاران و توليدکنندگان، و نيز انواع قيمت‌هاى کالاها به‌‌همراه قيمت کالاى جايگزين، به‌صورت دستى و يا نهايتاً ماشينى فراهم مى‌گرديد و اگر کسى درصدد تهيهٔ اطلاعات از بازار بود، يا بايد شخصاً وارد بازار مى‌گرديد و بعد از صرف زمانى نسبتاً طولانى از اوضاع بازار آگاهى مى‌يافت و يا از طريق بازاريان حرفه‌اى به اطلاعات مطلوب خود دست مى‌يافت.


اما امروزه سيستم‌هاى کامپيوترى آمادهٔ ارائهٔ همه نوع اطلاعات در مورد بازار، قيمت‌ها، ميزان عرضهٔ محصول و برآورد مقادير تقاضا براى کالاها و خدمات مختلف، ميزان سود شرکت‌هاى مختلف، وضعيّت واردات و صادرات و ... مى‌باشند.


به‌علاوه در حال حاضر تقريباً همهٔ افراد حقوقى (شرکت‌ها، مؤسسات و ادارات) متصل به شبکه‌هاى مختلف کامپيوترى از جمله اينترنت مى‌باشند و هر کدام از آنها آدرس پستى الکترونيکى و سايت مخصوص به‌خود را دارا هستند و تکنولوژى اطلاعاتى پيشرفته‌اى در اختيار دارند.