موقعيّت جغرافيايى سنگاپور باعث مزيّت اين کشور در صادرات مجدد گرديده است و اين مزيّت خود باعث گرديده است که محصولات وارداتى به‌دليل ورود اوليه به سنگاپور، به‌راحتى توسط توزيع‌کنندگان عمده در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گيرند.


همچنين سيستم حمل و نقل پيشرفته و گستردهٔ اين کشور، امر حمل و توزيع کالاها و محصولات را بسيار ساده‌تر نموده است.


فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى و سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌هاى فصلي، نمايشگاه‌هاى موّقتى و دائمى داخلى و خارجي، رقابت براى عرضهٔ محصولات متنوّع به مصرف‌کنندگان، همه و همه عواملى هستند که باعث سهولت دسترسى مصرف کننده به کالا و مايحتاج موردنياز خود گرديده است.


سطح درآمد بالاى مردم سنگاپور، تا حدّى محدوديّت را مرتفع نموده و قيود بودجه را به سطوح مصرف بيشتر و بالاتر انتقال داده است به‌طورى‌که در حال حاضر گروه‌هاى کالايى متنوع و کثيرى در سبد کالايى مصرف‌کنندگان راه يافته است.