پارلمان سنگاپور در پايان سال ۱۹۹۴ قانون جديد حق اختراع را به تصويب رساند که از فوريه ۱۹۹۵ اعمال مى‌شود. در سيستم قبلى محافظت از حق اختراع، مانند بريتانيا از طريق ثبت انجام مى‌شد که آن قانون ثبت اختراعات و محافظت از محصولات آن را براى يک دورهٔ زمانى ۲۰ ساله فراهم ساخت. به‌طور کلى قوانين جديد سنگاپور در مورد حقِ اختراع و انحصارِ استفاده از آن و همچنين علائم تجارى و ... را مى‌توان به‌صورت زير خلاصه کرد:

حقِ کپى (کپى رايت)

قانون حق کپى سنگاپور در سال ۱۹۸۷ به‌دنبال مذاکرات فشرده با ايالات‌متحده به اجرا در آمد. قانون حق کپى در سطح اوّل موضوعات ادبي، موسيقي، هنرى و دراماتيک و در سطح دوّم کارهاى تأليف، فيلم‌ها و نشريات را پوشش مى‌دهد. همچنين از برنامه‌هاى کامپيوترى و پايگاه‌هاى اطلاعاتى حمايت مى‌کند. در آوريل ۱۹۹۸ دولت با ارائه مقررات جديد براى توليدکنندگان ديسک نورى در مورد صنايع مرتبط با توليدات محلى ديسک‌هاى نورى ابتکار عمل نشان داد و قوانين جديدى برايِ صادرات و واردات تجهيزات توليد ديسک‌هاى نورى وضع کرده و واردات و صادرات آنها را ملزوم به داشتن مجوز از توليدکنندگان ديسک‌هاى نورى کرد. همچنين دولت سنگاپور اعلام کرده است که مجوز آن دسته از توليدکنندگان را که قانون کپى رايت را ناديده گرفته و از آن تخلف کنند لغو خواهد کرد.


توليدکنندگان نيز با امضاء داوطلبانه يک قرارداد اخلاقاً متعهد شده‌اند که به دستورات رسيدگى کرده و کنترل‌هاى داخلى را به‌منظور رسيدگى مميزين خارجى حفظ خواهند کرد، و از کدهاى شناسايى مبنا (Source Indentification Codes) استفاده خواهند نمود، مگر اينکه توسط مشتريان به‌صورت کتبى نشان داده شود. اگر کدهاى (SID) مورد استفاده قرار نگيرد و آن دستور بدون مجوز باشد، توليدکنندگان بايد اطاعت دستور مشترى را خارج نمايند. افزايش فعاليت‌هاى دولت با جريمه‌هاى سنگينى براى متخلفين همراه بوده است. در نوامبر ۱۹۹۷ متخلفى که براى اوّلين‌ بار تخلف مى‌کرد به دو سال زندان و متخلفى که براى دومين بار اين کار را مى‌کرد به ۱۷ ماه زندان محکوم گرديدند. سنگاپور عضو سازمان جهانى دارايى‌هاى فکرى (The World Intellectual Property Organization) است ولى هنوز دو معاهدهٔ آن را امضاء نکرده است. سنگاپور به عضويت کنوانسيون جهانى حقِ کپى (Universal Copyright Convention) و کنوانسيون برن (Berne) در نيامده است.

علائم تجارى

علائم تجارى از طريق ثبت علائم تجارى و انحصارات اداره مى‌شود. ادارهٔ ثبت ليستى از علائم ثبت شده را نگهدارى مى‌کند که اين علائم، علائم تجارى مجزا (مشخص) تحت قانون علائم تجارى بريتانيا سال ۱۹۳۸ مى‌باشند. اين قانون در سال ۱۹۹۱ تصويب شده و هم‌اکنون علائم خدماتى را نيز در نظر مى‌گيرد.

طراحى صفحات نيمه‌هادى

قانون حمايت از طرح صفحات نيمه هادى در سنگاپور وجود ندارد و چنين چيزى در دسترس نيست. لذا گروه‌ها مى‌توانند طرح‌هاى خود را در قوانين کپى رايت و يا قوانين مربوطه به انحصارات، ابداع و اختراع به ثبت برسانند تا مورد محافظت دولت سنگاپور قرار بگيرد.


به‌علاوه طرح‌هايى که تحت قانون طرح‌هاى به ثبت رسيده بريتانيا به ثبت رسيده‌اند، همان اندازه در سنگاپور نيز مورد حمايت هستند. سنگاپور به‌منظور جامهٔ عمل پوشاندن به تعهدات خود در مقابل (WTO) درصدد است تا قانون جديدى را به تصويب برساند.