دولت سنگاپور سعى دارد که اين کشور را به يک منطقه مجهز از نظر تکنولوژى کامپيوترى سوق دهد و اين موضوع باعث شده است که دولت سنگاپور سرمايه‌گذارى شايانى در در امر کامپيوتر و ديگر دستگاه‌هاى هوشمند و نيز نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاى مرتبط با آن داشته باشد.


برآورد هزينه دولت سنگاپور براى تکنولوژى اطلاعات و ديگر موارد مرتبط ۲۳۵ ميليون دلار آمريکا در سال ۱۹۹۸ بود که بخش عمده آن به انواع ديسک‌ها و CDهاى کامپيوترى تعلق دارد.


سنگاپور در حال حاضر به صدور انواع اطلاعات در مورد کشورهاى منطقه و نيز خود سنگاپور مى‌پردازد که اين اطلاعات در قالب انواع CDها شامل اطلاعاتى در مورد انواع تجارت در سنگاپور و ساير کشورها و نيز قوانين و مقررات موجود در صنايع مختلف کشورهاى منطقه و نيز تجارب عملى موفق کشور سنگاپور براى ايجاد توسعه در اقتصاد اين کشور و پيشنهادها و مشاورات اقتصادى و ... مى‌باشد که صدور اين نوع خدمات در جهت اجراى اهداف برنامهٔ (IT 2000) مى‌باشد.(Information Technology)


برنامه (IT 2000) درصدد آن است که سنگاپور را به‌سوى جزيره‌اى هوشمند که اطلاعات و تکنولوژى آن، به‌صورت بسيار گسترده در هر زمينه از جامعه، اعمّ از خانه، محلّ کار و محلّ تفريح و ... سوق دهد و از نماى خارجي، سنگاپور را به سمت دهکدهٔ جهانى و جلوبرى سريع موتور اقتصاد کل سنگاپور و ترقى قابليت‌هاى بالقوه و تبديل آنها به بالفعل هدايت کرده و اين کشور را پيشرو در اين زمينه‌ها در سطح منطقه‌اى و جهانى معرفى کند.


به‌خاطر توجه فراوان اين کشور به مسئله تکنولوژى‌هاى اطلاعاتى و تشويق و ترغيب شرکت‌ها و مؤسسات به سرمايه‌گذارى در امور تحقيقاتي، در حال حاضر شرکت‌هاى بسيارى در اين زمينه مشغول فعاليت هستند که به صدور نتايج تحقيقات خود در قالب انواع فلاپى ديسکت‌ها مى‌پردازند و سودهاى سرشار ارزى را عايد خود مى‌سازند.


توجه به انواع برنامه‌هاى کامپيوترى و نرم‌افزارهاى ديگر مرتبط با آن، باعث نوعى انقلاب در زمينهٔ تکنولوژى اطلاعات در کشور سنگاپور گرديده است، به‌طورى‌که برنامه‌نويسان متبحر و قهّارى در مراکز مختلف اين کشور پديد آمده و بسيارى نيز از ساير کشورها انتقال يافته‌اند و در قسمت‌هاى گوناگون مشغول به‌کار هستند. علاوه بر اين مقادير متنابهى از انواع برنامه‌ها و نرم‌افزارهاى سرگرم‌کننده تفريحى نيز در اين کشور توليد مى‌شود که قسمت اعظم آن به صادرات به کشورهاى مختلف، به‌خصوص کشورهاى منطقه‌، اختصاص مى‌يابد.


در حال حاضر ۵۹ درصد از خانوارها داراى کامپيوتر شخصى هستند، در حالى‌که ۴۲ درصد از آنها به اينترنت دسترسى دارند. در بخش خصوصي، ۹۱ درصد از شرکت‌هاى برتر سنگاپور به شبکه دسترسى دارند. در حال حاضر تنها ۴ درصد از شرکت‌ها از تجارت الکترونيک استفاده مى‌کنند که دولت درصدد ارتقاء اين سطح از تجارت به ۲۵% مى‌باشد.


بر اساس شرکت داده‌هاى بين‌المللى (IDC) تا سال ۲۰۰۴ در سنگاپور، بازرگانى الکترونيکى از ۲۰۰ ميليون دلار به ۷۵/۴ ميليارد دلار خواهد رسيد.