از آنجا که سنگاپور يک بندر آزاد تجارى است اغلب کالاها را مى‌توان بدون هيچ‌گونه محدوديتى به آنجا صادرکنند. معذالک دولت سنگاپور همه ساله فهرست کالاهايى را که نياز به پروانه ورود دارند، منتشر مى‌کند. در سنگاپور مقررات خاصى در مورد نوع موادى که بايد در بسته‌بندى کالاهاى صادراتى بکار رود، وجود ندارد و نيازى به ارائه گواهى مبدأ نيست. ورود کالا از آفريقاى جنوبى به سنگاپور ممنوع است. علامت‌گذارى کالاها تابع مقررات خاصى نيست، فقط در مورد مواد دارويى و غذايى مقرراتى وجود دارد. ضمناً دراين کشور هيچ‌گونه محدوديت ارزى وجودندارد.


حجم بازرگانى خارجى سنگاپور در سال ۱۹۹۸ نسبت به سال قبلش افزايش نشان مى‌دهد.


واردات اقلام به سنگاپور در سال ۱۹۹۸ نسبت به سال پيش کاهش داشت، بطورى که جمع‌ کل واردات به سنگاپور در سال ۱۹۹۸، ۱۶۹/۸۶۳ ميليون دلار بود. درحاليکه همين امر در سال ۱۹۹۷، ۶۰۵/۱۹۶ ميليون دلار بود. جدول زير ميزان واردات به کشور سنگاپور را در پنج‌سال گذشته نشان مى‌دهد.

جدول ميزان واردات کشور سنگاپور در پنج‌سال گذشته

۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
موادغذايي ۵۲۱۸ ۵۱۵۳ ۵۱۶۰ ۵۲۲۳ ۴۵۱۵
تنباکو ۲۱۴۱ ۲۰۲۴ ۲۳۹۳ ۲۶۴۱ ۲۳۰۷
موادخام ۱۹۳۹ ۲۰۸۶ ۱۸۸۹ ۱۷۸۷ ۱۳۶۷
سوخت‌هاى معدنى ۱۳،۷۸۸ ۱۴،۲۰۴ ۱۷،۳۱۳ ۱۸،۶۳۵ ۱۳،۶۴۷
روغن حيوانى و گياهى ۶۴۱ ۷۵۳ ۵۱۷ ۵۱۴ ۵۲۴
موادشيميايى ۱۰،۱۱۴ ۱۱،۳۸۵ ۱۰،۹۴۰ ۱۱،۲۶۸ ۱۰،۲۸۰
کالاها ۸۸،۳۰۶ ۱۰۲،۰۵۵ ۱۰۷،۲۰۹ ۱۱۳،۱۶۳ ۱۰۲،۶۹۲
تجهيزات مکانيکى ۱۵،۴۲۸ ۱۷،۳۹۰ ۱۹،۳۴۷ ۲۰،۶۸۵ ۱۶،۹۴۲
مواد اوليه کارخانه و ديگر مواد ۲۲۹۸ ۲۰۷۲ ۲۱۶۰ ۳۰۶۳ ۲۵۰۹
جمع‌ کل ۱۵۶،۳۹۶ ۱۷۶،۳۱۴ ۱۸۵،۱۸۳ ۱۹۶،۶۰۵ ۱۶۹،۸۶۳


منبع: سازمان توسعه تجارت سنگاپور

وضعيّت تجارت، جريان سرمايه‌گذارى خارجى و تراز پرداخت‌ها در کشور سنگاپور

در سال ۱۹۹۵ سنگاپور با مازاد تجارى قابل توجه به‌ميزان ۱۶۲۵ ميليون دلار و به‌طور کلى معادل ۱۵،۰۹۳ ميليون دلار مازاد حساب جارى روبرو شد. در سال مذکور کل واردات اين کشور از کالاها و خدمات برابر با ۱۳۴،۰۲۸ ميليون دلار و عمده واردات آن معادل ۱/۲۱ درصد از کشور ژاپن بوده است. ساير عرضه‌کنندگان اصلى واردات سنگاپور در اين سال عبارت بودند از: مالزى ۱۵ درصد، آمريکا ۱۵ درصد، تايلند ۵ درصد، تايوان ۴ درصد و کرهٔ جنوبى ۴ درصد.


همچنين صادرات اين کشور از کالاها و خدمات برابر با ۱۴۸،۳۹۴ ميليون دلار و بازار عمده صادرات آن کشور مالزى با سهمى معادل ۲/۱۹ درصد بوده است. ساير خريداران اصلى صادرات سنگاپور در سال ۱۹۹۵ عبارتند از: آمريکا ۱۸ درصد، هنگ‌کنک ۹ درصد، ژاپن ۸ درصد و تايلند ۶ درصد.


در سال ۱۹۹۸ صادرات سنگاپور به ۱۲۸ ميليارد دلار و واردات آن به ۹/۱۳۳ ميليارد دلار کاهش يافته و اين کشور با کسرى در تراز تجارى روبرو گرديد.


عمده‌ترين کالاهاى صادراتى سنگاپور عبارتند از: لوازم کامپيوتري، کائوچو، محصولات لاستيکي، محصولات نفتى و وسايل ارتباطى و کالاهاى وارداتى عمده سنگاپور عبارتند از: هواپيما، نفت خام، مواد شيميايى و خواروبار (۱۹۹۷).


ميزان جذب سرمايه‌گذارى خارجى در سنگاپور دائماً در حال افزايش بوده است به‌طورى‌که ارزش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در اين کشور از حدود ۴۶۸۶ ميليون دلار در سال ۱۹۹۳ به ۵۴۸۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴ و ۶۹۱۲ ميليون دلار در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته است. ميزان سرمايه‌گذارى در خارج نيز در سنگاپور از ۲۰۲۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۳ به ۳۹۰۶ ميليون دلار در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته است ("Manufactures Link", Singapor, 1998). ذخاير بين‌المللى سنگاپور معادل ۷۶،۸۴۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۶ بوده است که ۷۶،۴۹۱ ميليون دلار آن را طلا و ارزهاى خارجي، ۶۱ ميليون دلار آن را حق برداشت مخصوص (SDR) در نزد صندوق بين‌المللى پول و ۲۹۴ ميليون دلار آن را نيز ذخاير اضافى نزد صندوق بين‌المللى پول تشکيل مى‌دادند.