سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

سنگاپور در منطقهٔ جنوب شرق‌آسيا در تنگهٔ مالاکا بين اقيانوس‌ هند و آرام واقع شده ‌است. اين کشور کوچک‌ترين کشور مستقل آسياست و از يک جزيره اصلى و ۶۰ جزيره کوچک تشکيل شده‌ است.


جزيره‌اى که امروزه سنگاپور خوانده مى‌شود از قرن سوم ميلادى براى کاشفين دريانورد چينى شناخته شده‌بود و آن را Puluochung که تلفظ ناقص لغت مالايى Pulau Ujong به معناى جزيره‌اى در منتهى‌اليه شبه‌جزيره مى‌باشد، مى‌خواندند، بطورى که در سالنامه‌هاى قديمى مالايى‌ها ذکر گرديده. نام امروزى سنگاپور را شاهزادهٔ هندى به نام اسنف نيلا اوتاما ( Snaf Nila Utama) بر روى اين سرزمين گذاشت.


بدنبال خاتمه جنگ‌ جهانى‌ دوم و پايان اشغال سنگاپور توسط ژاپن کميسيون رندل در سال ۱۹۵۳ تشکيل گرديد تا راه را براى دولت خودگردان سنگاپور آماده سازد. کميسيون مزبور رأى داد که بايد يک مجلس قانون قانون‌گذارى در سنگاپور ايجاد گردد و هيأت وزيران اداره امور را بدست گيرد.