رومانى يکى از اعضاءِ پيمان ورشو بود ولى اين کشور در هيچ‌کدام از مانورهاى نظامى اين پيمان شرکت نکرد و اجازه نيز نداد که نيروهاى اين پيمان در خاک آن مستقر شوند. در ژانويه ۱۹۹۴ رومانى اولين کشورى از پيمان ورشو بود که به طرح مشارکت براى صلح ناتو پيوست.

ساختار ارتش

در رومانى خدمت وظيفه در ارتش اجبارى است و مدت آن در نيروى زمينى و هوائى ۱۲ ماه و در نيروى دريائى ۱۸ ماه است.


طبق آخرين آمار منتشره در ژوئن ۱۹۹۴ کل نيروهاى نظامى اين کشور اعم از کادر ثابت و وظيفه بالغ بر ۲۳۰،۵۰۰ نفر بوده‌اند (از اين تعداد، ۱۲۵،۰۰۰ نفر آن سرباز وظيفه مى‌باشند). از تعداد فوق‌الذکر، ۱۶۰،۵۰۰نفر در نيروى زميني، ۱۹،۰۰۰ نفر در نيروى هوائى و ۲۷،۴۰۰ نفر در نيروى دريائى خدمت مى‌کنند. به علاوه ۱۵،۳۰۰ نفر در وزارت دفاع و ۸۳۰۰ نفر در واحدهاى کنترل مرکزى کار مى‌کنند. همچنين تعداد نيروهاى گارد مرزى بالغ بر ۲۳،۸۰۰ نفر هستند که ۱۰،۰۰۰ نفر در ژاندارمرى و ۳۸،۳۰۰ نفر در گارد امنيتى مشغول به خدمت مى‌باشند. اين نيروها تحت کنترل و امر وزارت کشور مى‌باشند.


رئيس ستاد کل نيروهاى مسلح رومانى در آوريل ۱۹۹۵ در جمع وابستگان نظامى کشورهاى خارجى اظهار داشت: تجديد سازمان‌ نيروهاى مسلح باعث مى‌شود تعداد کارکنان کادر نيروهاى مسلح ارتش رومانى در تاريخ ۸ نوامبر ۱۹۹۵ بالغ بر ۲۳،۰۰۰ نفر شود که با رقم تعيين شده در معاهدات بين‌المللى مربوط به کاهش کارکنان نيروهاى مسلح و سلاح‌هاى متعارف براى رومانى مطابقت دارد. او افزود طبق برنامه اصلاحات مذکور و در اجراء معاهدات بين‌المللى مورد اشاره تعداد کارکنان نيروهاى مسلح ارتش رومانى بين سال‌هاى ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰ به ۱۹۵،۰۰۰ نفر تقليل خواهد يافت. (European Year Book. 1995, P. 2543)


رومانى پس از فروپاشى بلوک شرق و پيدايش بحران بالکان، به‌شدت هزينه‌هاى دفاعى خود را افزايش داد به‌طورى‌که از ۳۲/۳۷۸ ميليارد لى در سال ۱۹۹۱ به ۳۳۳/۱۲۴۸ مليارد لى (۱/۱ مليارد دلار) در سال ۱۹۹۴ رسيد که از اين مقدار ۲۲% آن به خريد تجهيزات نظامى اختصاص يافته است که بالاترين ميزان خريد تجهيزات نظامى در بين تمام کشورهاى شرق و مرکز اروپا بوده است. ولى صنايع نظامى رومانى در روند اصلاحات اقتصادى شديداً از کمبود مالى رنج مى‌برد. رومانى يک‌چهارم بودجه نظامى خود را به سرمايه‌گذارى اعم از خريد و بازسازى و توسعه ارتش اخصاص مى‌دهد.جدول زير آمار و هزينه‌هاى نظامى رومانى را در سال‌هاى مختلف به‌ترتيب نشان مى‌دهد (آمارها به ميليون لى مى‌باشد) - (SIPRI Year Book. 1994, P. 412)

جدول آمار و هزينه‌هاى نظامى رومانى

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
پرسنل ۵۹۱۷ ۱۰،۷۶۴ ۴۲،۰۰۰ ۹۷،۷۶۳ ۴۷۰،۴۲۲
سازماندهى و مديريت ۵۷۴۹ ۷۷۰۴ ۶۱،۰۶۸ ۱۰۱،۴۳۷ ۴۳۳،۳۳۵
خريد تجهيزات ۲۱،۱۵۱ ۱۲،۸۰۷ ۵۲،۹۰۱ ۵۷،۵۷۰ ۳۱۷،۱۴۲
ساختمان ۵۲۷ ۶۵۳ ۹۵۹ ۲۸۰۰ ۲۱،۰۰۰
بازسازى و توسعه ۴۴۸ ۴۵۰ ۱۵۹۰ ۲۰۶۰ ۶۴۳۴
جمع ۳۳،۷۹۲ ۳۲،۳۷۸ ۱۵۸،۵۱۸ ۲۶۱،۶۳۰ ۳۱،۲۴۸،۳۳۳


پارلمان رومانى بودجه اين کشور در سال ۱۹۹۴ را ۱۲۴۸ ميليارد لى (۱/۱ ميليون دلار) تصويب کرد. وزير دفاع اين مقدار را براى فعال نگه داشتن ارتش ضرورى دانست. ضمناً ۱۰ ميليارد لى به‌منظور تأمين هزنيه‌هاى طرح مشارکت براى صلح پيشنهاد شد که توسط وزير دفاع رد گرديد.

تسليحات ارتش

نيروى زمينى

- ۱۸۴۳ تانک: شامل ۱۴۶ تانک تى - ۳۴، ۸۲۲ تانک تى - ۵۵، ۳۰ تانک تى - ۷۲، ۶۲۰ تانک تى ار - ۸۵، ۲۲۵ تانک تى ار - ۵۸۰


- ۲۳۰۲ دستگاه نفر بر زرهى


- ۲۳۴۱ دستگاه توپ: شامل ۱۱۷۴ توپ کششي، ۴۸ توپ خودکششي، ۳۱۱ موشک‌انداز، موشک زمين به زمين: ۱۳ اسکادران


- موشک‌هاى هدايت شونده ضدتانک: ۵۳۴ فروند


- موشک‌هاى هدايت شونده ضد تانک: ۱۴۵۰ فروند


- موشک‌هاى ضد تانک: ۱۴۵۰ فروند


- موشک‌هاى ضد هوائي: ۱۱۱۸ فروند


نيروى هوائى

- ۱۵۵ فروند هواپيماى بمب‌افکن

- ۲۲۶ فروند جنگنده بمب‌افکن

- ۲۶ فرون هواپيماى ترابى

- ۱۸۶ فروند هليکوپتر

- ۹۲ فروند هواپيماى آموزشي

- ۲۰ سايت موشکى با ۱۲۰ موشک سام - ۲


نيروى دريائى

- ۳۲ ناوچه جنگى

- ۳۶ ناوچه گشت

- ۲۴ ناوچه جهت استفاده در رودخانه‌هاى داخلى

- ۳۹ کشتى مين‌روب

- ۲ کشتى مين‌گذار

- ۴ فروند هليکوپتر

- ۱۶۸ دستگاه تانک

- ۹۰ دستگاه نفربر زرهى

- ۱۲۶ دستگاه توپ

- ۵۴ موشک چند منظوره


گرچه در رومانى در اصلاحات ساختارى پيشرفت قابل ملاحظه‌اى انجام گرفته ولى هنوز مشکلات زيادى پيش روى اين کشور قرار دارد. اصلاح ساختار نيروى نظامى تحت فشار عوامل داخلى و خارجى قرار دارد. از نظر خارجي، رومانى تحت تأثير نگرانى ناشى از خلاء امنيتى در اروپا با توجه به درگيرى‌ها در يوگسلاوى سابق و اوضاع روسيه، قرار دارد. از نظر داخلي، ترديدهاى سياسى و محدوديت‌هاى بودجه‌اى به‌عنوان عواملى هستند که برنامه توسعه نيروهاى نظامى را تحت تأثير قرار مى‌دهند.