زبان رومانيائى زبان‌هاى ايتاليائي، فرانسوي، اسپانيائي، پرتغالى و... ريشه لاتين دارد که به‌وسيلهٔ رومن‌ها به سرزمين‌هائى که توسط امپراتورى وسيع آنها فتح گرديد آورده شد. زبان رومانيائى به مانند زبان‌هائى که نام برده شد يک زبان نئو - لاتين است و تنها زبانى است که با وجود اينکه به محاصره زبان اسلاو درآمد، حفظ شد. زبان رومانيائى در سرزمين شمال دانوب در داچيا متولد شد و توسعه يافت. اين سرزمين در اولين دهه از قرن سوم قبل از ميلاد توسط رومن‌ها فتح گرديد.