رومانى کشورى نيمه کوهستانى بوده و رشته کوه‌هاى کارپات (Carpathian Moutains) آلپ ترانسيلوانيا (Transylvanian Alp) عمدتاً در نواحى مرکزي، غربى و شمالى واقع شده‌اند. آب و هواى رومانى تقريباً آب و هواى معتدل اروپائى است.