بنادر و آبراه‌هاى داخلى (Romania Encyciopaedia Survey)

بنادر کنستانزا (امکان کشتى‌هائى با ظرفيت بيش از ۱۵۰،۰۰۰ تن)، مانگاليا و سولينا در کنار درياى سياه و ۹ بندر ديگرى در کنار رودخانه‌هاى اين کشور امکانات خوبى براى حمل و نقل از طريق دريا در اختيار اين کشور قرار مى‌دهد.در زمينه کشتى‌راني، شرکت کشتى‌رانى رومانى (Romania Tourism 1996) و شرکت‌هاى کشتيرانى بازرگانى پترومين (Petromin S.A) و رومينه (Romine) در داخل و همچنين در سطح بين‌المللى فعال هستند.


کشتى‌‌رانى در رودخانه دانوب (کانال دانوب - درياى سياه) به‌طور رسمى از ماه مه ۱۹۸۴ بر روى کشتى‌ها گشايش يافت و ظرفيت سالانه آن بالغ بر ۸۰ ميليون متر يک تن مى‌باشد. همچنين اولين کشتى‌رانى مشترک يوگسلاوى - رومانى در دانوب در سال ۱۹۷۲ شروع به‌کار نمود. شرکت کشتيرانى رومانى با در اختيار داشتن ۴۳۹ کشتى بازرگانى و شرکت پترومين با در اختيار داشتن ۹۲ کشتى بازرگانى و تانکر در سطح بين‌المللى فعاليت‌ دارند. ظرفيت اين کشتى‌ها بالغ بر ۷۱۸ ميليون تن است.


طول آبراه‌هاى داخلى رومانى ۱۶۹۰ کيلومتر است که از اين مقدار ۱۰۷۵ کيلومتر آن آبراه دانوب، ۵۲۴ کيلومتر رودخانه‌هائى که به دانوب مى‌ريزد و ۹۱ کيلومتر کانال بگا (Bega) به درياى سياه، است.

جاده‌ها

طبق آمار منشره در سال‌هاى ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ طول‌ راه‌هاى رومانى به ۷۲،۸۲۹ کيلومتر مى‌رسيد که از اين مقدار ۱۱۳ کيلومتر آن بزرگراه، ۱۴،۶۸۳ کيلومتر راه آسفالته درجه يک و ۵۸،۱۴۶ کيلومتر آن راه درجه دو بوده است. طبق برنامه توسعه ۱۵ ساله (۲۰۰۵ - ۱۹۹۱) قرار است ۳۰۰۰ کيلومتر بزرگراه در اين کشور ساخته شود و بيش از ۴۰۰۰ کيلومتر از راه‌هاى موجود بهسازى شود. (Microsoft Encarta 1995)


راه‌آهن

تا پايان سال ۱۹۹۶، ۲۲،۶۳۷ کيلومتر راه‌آهن در اين کشور احداث شده است که از اين مقدار ۱۶،۵۴۲ کيلومتر آن يک خطه و ۵۸۲۵ آن دو خطه مى‌باشد ضمناً ۸۶۴۳ کيلومتر راه‌آهن اين کشور برقى مى‌باشد. همچنين راه‌آهن‌ شهرى بوکارست که طول آن به ۶۰ کيلومتر مى‌رسد بين سال‌هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ به‌تدريج فعاليت خود را شروع نموده است. (Romania Tourism 1996)


فرودگاه‌ها

رومانى داراى فرودگاه‌هاى بين‌المللى در بوکارست، کنستانزا، تيمشوارا و آراد مى‌باشد. همچنين داراى فرودگاه‌هاى داخلى در شهرهاى باکائو، باياماره، بوکارست، گارانسبش (Garansebes)، کلوژ، کرايوا، دوا (Deva)، ياش، اوراديا، ساتوماره، سيبيو، تيرگومورش و تولچا است. شرکت هواپيمائى رومانى يا تارم (Tarom) که در سال ۱۹۵۴ تأسيس گرديد هم اکنون به ۴۲ کشور از جمله کشورهاى اروپائي، آسيائى آفريقائى و آمريکائى پرواز دارد.شرکت هواپيمائى لار (LAR) در سال ۱۹۷۵ توسط شرکت هواپيمائى تارم و به‌منظور ارائه خدمات چارتر تأسيس گرديد. اين شرکت پس از يک وقفه کوتاه، در سال ۱۹۹۰به‌عنوان يک شرکت مستقل کارخود را مجدداً شروع نمود.


در رومانى سالانه ۳۱۰ ميليون نفر توسط راه‌آهن، ۶۳۰ ميليون از طريق جاده‌ها، يک ميليون و دويست هزار نفر آب‌هاى داخلي، يک ميليون‌ و هفت صد هزار نفر توسط هواپيما مسافرت مى‌نمايند. (Romanian Encyclopaedia Survey 1995)