به علت بيروحى و لم‌يزرع بودن شبه‌جزيره قطر، تاريخ قديم قطر چندان علنى نمى‌باشد. با اين حال هيئت‌هاى اعزامى باستان‌شناسى‌ اسنادى را در خصوص سکونت افرادى در قطر در دوره‌هاى پارينه سنگى و آهن و نيز به قدمت ۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح بدست آورده‌اند. نام ثانى مشتق از جد خانواده ثانى‌بن‌محمد،پدر محمدبن ثاني، اولين شيخ حاکم بر شبه‌جزيره قطر در اواسط قرن ۱۹، مى‌باشد. آل‌ثانى در ميان گروه‌هاى قبيله‌اى بودند که براى مدّت طولانى و قبل از ورودشان به قطر در اوايل قرن ۱۸، در آبادى‌هاى جبرين در نجد جنوبى استقرار داستند. آنها پس از ورود به شبه‌جزيره قطر ابتدا در شمال آن تحت رهبرى محمدبن‌ثانى مستقر شده و سپس در اواسط قرن ۱۹ به طرف دوحه حرکت کردند. خانواده آل‌ثانى شاخه‌اى از قبيلهٔ تميم مى‌باشند که نسل آنها به مذاربن‌نزار (Mudar Bin Nizar) مى‌رسد. اين قبيله در بخش‌هاى شرقى جزيرةالعرب ساکن بودند.