مهمترين تاريخ شمار جنبش همبستگى

۳۱ آگوست ۱۹۸۰ - امضاء اولين توافقنامه بين کارگران اعتصابى کارخانه کشتى‌سازى گدانسک و مقامات کمونيستى که به موجب آن اولين اتحاديه تجارى مستقل در اقمار شوروى شکل گرفت.


۲۴ سپتامبر ۱۹۸۰- اتحاديه تجارى همبستگى شکل قانونى پيدا نمود.


۱۴ سپتامبر ۱۹۸۱- اتحاديه همبستگى در اولين گنگره سراسرى خود پيامى را براى کارگران سراسر بلوک هم‌پيمان شوروى ارسال کرد که انعکاس وسيع آن موجب آزردگى خاطر مقامات شوروى گرديد.


۱۳ دسامبر ۱۹۸۱ - حکومت نظامى توسط ژنرال ياروزلسکى در لهستان برقرار و جنبش همبستگى از ادامه فعاليّت منع و رهبران اصلى آن دستگير شدند.


۲۳-۱۶ ژوئن ۱۹۸۳- پاپ ژان پل دوم طى سفر به لهستان حمايت صريح خود را از جنبش همبستگى و رهبر آن لخ‌والسا اعلام کرد.


۵ اکتبر ۱۹۸۳- لخ‌والسا در نروژ جايزه نوبل را دريافت کرد.


۱۹ اکتبر ۱۹۸۴ - پدر يژى پاپيلو شچيمو رهبر روحانى اتحاديهٔ همبستگى توسط سه تن از افسران پبيس مخفى کمونيستى به قتل ريد.


۳۱ آگوست ۱۹۸۸ - اعتصاب عظيم توسط کارگران کارخانه کشتى‌سازى لنين در شهر گدانسک، دولت را وادار به انجام مذاکره با سران اتحاديه تجارى همبستگى نمود.


۱۷ آوريل ۱۹۸۹- اتحاديه تجارى همبستگى مجدداً جايگاه قانونى خود را پيدا کرد و به عنوان يک نيروى دمکراتيک مخالف با کمونيست‌ها براى انجام مذاکره دعوت گرديد.


۴ ژوئن ۱۹۸۹- اتحاديه تجارى همبستگى در انتخابات قانونگذارى اکثريت کرسى‌هايى که توسط دولت کمونيستى براى مخالفين درنظر گرفته شده بود را کسب کردند.


۱۹ آگوست ۱۹۸۹ - براساس مذاکرات انجام گرفته بين اتحاديه همبستگي، ژنرال ياروزلسکى به‌عنوان رئيس‌جمهور و تادئوش مازووييتسکى به‌عنوان نخست‌وزير برگزيده شد.


۲۱ دسامبر ۱۹۹۰ - لخ‌والسا به‌عنوان رئيس‌جمهور لهستان سوگند ياد کرد. وى رياست جنبش همبستگى را به ماريان کشاکلفسکى واگذار نمود.


۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳ - همبستگى در انتخابات پارلمانى در مقابله با کمونيست‌ها شکست ‌سنگينى را متحمل گرديد.


۱۹ نوامبر ۱۹۹۵ - لخ‌والسا (نامزد همبستگي) در انتخابات رياست‌جمهورى در مقابل رقيب خود آلکساندر کواشنييفسکى در انتخابات پارلمانى پيروز شدند.


اکتبر ۲۰۰۰ - آقاى کشاکلفسکى نامزد حزب همبستگى در انتخابات رياست‌جمهورى - عليرغم اکثريت اين حزب در پارلمان - در انتخابات رياست جمهورى شکست خورد و در مکان سوم قرار گرفت.


سپتامبر ۲۰۰۱- حزب اقدام انتخاباتى همبستگى با وجود اکثريت در پارلمان، انتخابات پارلمانى نتوانست حداقل ۵ درصد آراء براى معرفى افراد خود براى دورهٔ جديد پارلمان را کسب نمايد.