در تاريخ روابط سياسى بين ايران و لهستان قديمى‌ترين سند مربوط به نامه‌اى است که در سال ۸۸۲ هجرى قمرى مصادف با سال ۱۴۷۴ ميلادى توسط اوزن حسن‌خان براى ياگيلون پادشاه لهستان ارسال گرديده که اين سند هم‌اکنون در آرشيو ملى لهستان نگهدارى مى‌شود.


روابط فرهنگى دو کشور از قدمت زيادى برخوردار مى‌باشد. در ميان کشورهاى اروپايي، لهستان نخستين کشورى بود که در آن ايران‌شناسى به مفهوم واقعى آغاز گرديد و از آن زمان تا کنون لهستان همواره يکى از کانون‌هاى مهم ايران‌شناسى در اروپا بوده است.