لهستان در سال ۱۹۸۶ به عضويت بانک جهانى درآمد.


با توجه به تغيير نگرش در سياست خارجى لهستان و غلبهٔ سياست‌هاى غربگرايانه بر شرق‌گرايانه طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى روابط با آمريکا، فرانسه، انگليس، ايتاليا و هلند نسبت به روابط با روسيه، اوکراين، روسيه سفيد، چک و مجارستان از توسعه محسوس و آشکارى برخوردار بوده است.