موقعيت اقتصادى عمان و بازار آن در وضعيتى نبود که روابط اقتصادى مهمى بين دو کشور ايران و عمان برقرار شود. پس از تجديد روابط سياسى (سال ۱۳۴۹) بعضى از شرکت‌هاى خصوصى و دولتى ايران شروع به صدور بعضى از کالاهاى ساخته شده مثل پودرلباس‌شوئى و صابون و روغن نباتى و غيره به اين کشور کردند که اين صادرات هم پس از پيروزى انقلاب اسلامى تحت تأثير روابط سياسى دو کشور قطع گرديد. در تاريخ آبان ماه ۱۳۵۲ شعبه شرکت سهامى بيمه ايران و در تاريخ بهمن ماه ۱۳۵۲ شعبه بانک ملى ايران در مسقط افتتاح گرديد.از فروردين ماه ۱۳۵۳ نيز پروازهاى شرکت هواپيمائى ملى ايران بين تهران و مسقط رسماً آغاز به‌کار کرد.


البته پس از انقلاب اسلامى پروازهاى هواپيمائى به مسقط لغو گرديد. اما به‌دنبال تلاش‌هاى چند ساله وزارت امور خارجه وزارت راه و ترابرى و سازمان هواپيمائى جمهورى اسلامى ايران در مرداد ماه سال ۱۳۷۲، فعاليت پروازى هواپيمائى جمهورى اسلامى ايران به عمان، با پرواز يک فروند هواپيماى ۷۲۷ به مقسط، پس از وقفه‌اى پانزده ساله مجدداً از سرگرفته شد. همچنين شعبه‌هاى بانک ملى و بيمه ايران و بانک صادرات که به‌دنبال بانک ملى تأسيس شده بودند به‌کار خود ادامه مى‌دهند.اين شرکت بازار خوبى براى کالاهاى ايرانى است ولى بايد اقدام جدى و مهمى براى برقرارى روابط اقتصادى صورت بگيرد. با اين حال به‌دنبال سفر يوسف بن علوى به تهران، بررسى زمينه‌هاى تشکيل کميسيون مشترک اقتصادى بين دو کشور آغاز گرديد و در مارس ۱۹۸۹ اين کميسيون تأسيس شد.


تا سال ۱۹۹۵ اين کميسيون اقتصادى چهار بار تشکيل شده است و آخرين آن در ۲۷ تا ۲۹ مى همين سال با سفر آقاى مقبول بن على بن سلطان وزير صنعت و بازرگانى عمان و رئيس کميسيون مشترک (طرف عماني) به تهران پيگرى گرديد. رئيس کميسيون مشترک (طرف ايراني) آقاى محلوجى وزير معاون و فلزات جمهورى اسلامى بود. در سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ شاهد افزايش محسوسى در حجم مبادلات بين دو کشور بوده‌ايم. حجم اين مبادلات در دوره ۱۹۸۹ به پنج ميليون ريال عمانى رسيد و در سال ۱۹۹۰ اين رقم به ميزان ۱/۳۵% افزايش يافته و به ۷/۶ ميليون ريال افزايش يافت. در سال ۱۹۹۱ اين رقم به‌طور فزاينده‌اى يعنى به ميزان ۷/۲۱۰%افزايش يافت و حجم مبادلات دو کشور به ۹/۲۰ ميليون ريال عمانى رسيد. در اين خصوص حجم مبادلات طى سال‌هاى پس از آن به رشد خود ادامه داده و در خلال سال‌هاى ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ به‌طور متوالى با افزايش به ميزان ۱/۱۰۵%، ۲/۲۰% بالغ گرديد. بالاترين افزايش حجم مبادلات بازرگانى در خلال سال ۱۹۹۱ تحقق يافته به‌طورى که حجم مبادلات به بيش از ۲۱۰ ميليون ريال عمانى بالغ شد که صادرات عمان بيشترين حجم آن را تشکيل داده است.


خالص موازنه تجاري: سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ شاهد افزايش حجم روز افزونى در موازنه تجارى بين عمان و ايران بوده است. درصد افزايش در آن سال‌ها به‌طور متوالى به شرح ذيل مى‌باشد: ۶/۴۰%، ۸/۲۰۹%، ۶/۱۰۱%، ۹/۱۸%، على‌هذا انتظار مى‌رفت در سال ۱۹۹۴نيز افزايش مشابهى را در حجم مبادلات بازرگانى دو کشور شاهد باشيم.