از صدها سال پيش رابطه فرهنگى مردمى عمده‌اى بين دو کشور ايران و عمان وجود داشته که پس از تجديد روابط سياسى درسال ۱۹۷۰ به‌صورت ديگرى درآمد. از ده‌ها سال پيش مبلغان مذهبى شيعه هر ساله براى تبليغ به اين کشور مى‌رفتند و به‌طور کلى عمانى‌ها با اهالى جنوب ايران داراى مراوده بوده و تجارت مى‌کردند. مشترکات فرهنگى بين دو کشور ايران و عمان به‌خاطر همين روابط مردمى که از قديم وجود داشته بيش از تمام کشورهاى عربى است.