عمان به‌عنوان يکى از محافظه کارترين کشورها معروف است و از خصوصيات سلطان قابوس است که در مسائل خارجى حتى المقدور دخالت نکرده و موضع‌گيرى نمى‌نمايد. اين کشور سال‌ها در انزواء کامل به‌سر مى‌برد که بيشتر ناشى از سياست‌هاى حفقان بار سلطان سعيد و مسائل داخلى از جمله جنبش ظفار در زمان سلطان قابوس بود لکن در چند سال اخير تحرکى در سياست خارجى اين کشور به‌وجود آمده و رفت و آمدهاى زيادى از سوى مقامات کشورهاى جهان به آن صورت مى‌گيرد و بالعکس. البته اغلب اين ديدارها از طرف شاهان و شاهزاده‌هاى کشورهاى کوچک و بزرگ سلطنتى همچون نپال، برونئي، لوکزامبورگ، اردن و غيره مى‌باشد که عمدتاً جنبه تفريحى و تشريفاتى دارد و در عين حال ديدارهائى از طرف مقامات آمريکائي، فرانسوي، انگليسى و چينى صورت مى‌گيرد که به‌خاطر اهميت استراتژيکى اين کشور مى‌باشد زيرا در مطبوعات غرب از اين کشور به‌عنوان جواهر خليج‌فارس يا پاسدار خليج‌فارس نام برده مى‌شود و به‌لحاظ مسائل ناشى از جنگ تحميلى عراق عليه ايران که اوضاع خليج‌فارس را بحرانى کرده بود، توجه زيادى از طرف غرب به عمان مى‌شد.