بخش خدمات عمان شامل حمل و نقل، ارتباطات، بانکداري، خدمات اجتماعى و درمانى و بازرگانى مى‌باشد که فعاليت بازرگانى به‌طور جداگانه در همين مبحث آمده است.

خدمات اجتماعى و درمانى

خدمات درمانى ملى عمان به‌صورت رايگان مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ تعداد ۴۶ بيمارستان در اين کشور مشغول ارائه خدمات پزشکى بوده‌اند. همچنين ۸۶ مرکز درماني، ۶۵ مرکز پيشگيرى از امراض و ۲۴ داروخانه در اين کشور موجود مى‌باشند. در سال ۱۹۹۲ مجموعاً ۳۸۲/۱ پزشک در اين کشور مشغول فعاليت بوده و در همين سال ۵۹۸/۳ تخت بيمارستانى مورد استفاده قرار گرفتند. در مارس ۱۹۸۹ دولت عمان اعلام نمود که شهروندان کشورهاى شوراء همکارى خليج‌فارس حق استفاده از خدمات درمانى اين کشور را همانند شهروندان عمانى دارا مى‌باشند. از کل مخارج دولت در سال ۱۹۹۲ حدود ۱۰۸/۵ ميليون ريال عمان (۷/۵%) در بخش خدمات درمانى و بيش از ۲/۹۱ ميليون ريال در مصارف بيمه و خدمات اجتماعى هزينه گرديد.

جدول شمار شرکت‌هاى بيمه عمان بر حسب زمان تأسيس در سال ۱۹۹۴ ميلادى

نام شرکت بيمه سال تأسيس
شرکت بيمه الاهلى ۱۹۸۵
شرکت بيمه ملى عمان ۱۹۷۸
شرکت اتحاديه بيمه عمان ۱۹۸۵

بانکدارى و سيستم اعتبارى

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ در عمان بيست و چهار بانک مادر که خود داراى ۲۴۰ شعبه در سراسر عمان مى‌باشند، مشغول فعاليت بودند. بانک مرکزى عمان در سال ۱۹۹۳ دستور‌العملى صادر کرد که براساس آن حداقل سرمايهٔ بانک‌هاى مادر ۱۰ ميليون ريال عمان در نظر گرفته شد و به‌منظور تسهيل عمليات داخلي، تشويق‌هائى براى ادغام سرمايه‌هاى بانک‌ها پيش‌بينى گرديد. نرخ بهره سپرده در بانک‌هاى عمان ۵/۸% و نرخ بهره وام‌ها ۵% مى‌باشد.

جدول تعداد بانک‌هاى عمانى بر حسب زمان تأسيس و موجودى سرمايه‌ طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ ميلادى (ارقام به ميليون ريال عمان)

نام بانک‌ها سال تأسيس موجودى سرمايه‌ در سال
بانک مرکزى عمان ۱۹۷۴ ۱۰۱۶/۳ ۱۹۹۲
بانک مسقط الاهلى عمان ۱۹۹۳ ۲۳۳/۵ ۱۹۹۳
بانک عمان، بحرين و کويت ۱۹۷۳ ۹۹/۷ ۱۹۹۲
بانک تجارت عمان ۱۹۷۶ ۸۷/۸ ۱۹۹۲
بانک ملى عمان ۱۹۷۳ ۲۷۰/۷ ۱۹۹۳
بانک عربى عمان ۱۹۸۴ ۱۲۳/۷ ۱۹۹۳
شرکت بانکى عمان ۱۹۸۸ ۸/۳ ۱۹۹۱
بانک بين‌المللى عمان ۱۹۸۴ ۲۵۶/۴ ۱۹۹۲
بانک کشاورزى و ماهى‌گيران عمان ۱۹۸۱ ۱۶/۱ ۱۹۸۹
بانک توسعه عمان ۱۹۷۷ ۴۱ ۱۹۹۱
مؤسسه بانک عمان ۱۹۷۷ ۱۱۹ ۱۹۹۲
بانک تبديل ارز مسقط ۱۹۹۰ - -

جدول تعداد بانک‌هاى خارجى در عمان بر حسب زمان تأسيس تا سال ۱۹۹۴ ميلادى

نام‌بانک‌ها سال تأسيس
بانک گرايند ليز انگلستان ۱۹۶۹
بانک بارودا هند ۱۹۷۶
بانک ظفار عمان و فرانسه ۱۹۹۰
بانک ملى ايران ۱۹۷۴
بانک صادرات ايران -
بانک خاور عربى و ماوراء بحار ۱۹۸۱
بانک خاور ميانه‌اى انگليس (هنگ‌کنگ) ۱۹۴۸
سيتى بانک ايالات متحده آمريکا ۱۹۷۵
بانک حبيب سوئيس ۱۹۶۷
بانک جبيب پاکستان ۱۹۷۲
بانک ملى ابوظبى ۱۹۷۶
بانک امتياز استاندارد انگليس ۱۹۶۸