واردات و صادرات عمان

در سال ۱۹۹۱ امارات متحده عربى و ژاپن به‌عنوان مهمترين منابع وارداتى عمان (به‌ترتيب ۳/۲۵% و ۵/۲۰%) بوده‌اند. در سال ۱۹۹۱ عمده‌ترين اقلام وارداتى عمان شامل ماشين، افزار، وسائل حمل و نقل، محصولات غذائى و حيوانات زنده بوده‌ است. واردات عمان طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ افزايش قابل ملاحظه‌اى داشته است. واردات اين کشور در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۱۹۴/۳ ميليون دلار بوده که نسبت به سال قبل افزايش نشان مى‌دهد.

جدول محصولات عمده وارداتى عمان طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

کالاهاى عمده ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
غذا و حيوانات زنده ۳۸۳/۲ ۴۲۱/۱ ۴۳۹/۲
گوشت خام و آماده مصرف ۵۸/۱ ۵۶ ۶۲/۹
گوشت تازه، منجمد و نوعى غذا از گوشت کرکس ۵۷/۱ ۵۵ ۶۲/۸
محصولات لبنى و تخم‌مرغ ۶۷/۹ ۶۸/۶ ۷۶/۳
انواع نان ۸۰/۸ ۱۰۰/۵ ۸۹/۷
ميوه و سبزيجات ۹۴/۵ ۱۰۶/۵ ۱۱۵/۱
نوشابه و توتون ۴۵/۵ ۵۱/۴ ۱۲۸/۶
توتون و صنايع مربوطه ۲۴/۵ ۲۱/۷ ۹۴/۴
توتون صنعتى ۲۴/۳ ۲۱/۶ ۹۴/۲
سيگار ۲۴/۱ ۲۱/۳ ۹۳/۴
سوخت معدنى و روغنى ۴۷/۸ ۱۰۹/۹ ۵۹
نفت و محصولات نفتى ۴۴/۹ ۱۰۷/۸ ۵۷/۶
محصولات مشتق از نفت ۴۴/۵ ۱۰۷/۴ ۵۶/۶
بنزين، گازوئيل ونفت سفيد ۴۲/۲ ۱۰۳/۵ ۵۲/۷
محصولات شيميائى ۱۳۹/۳ ۱۶۷/۷ ۱۸۹/۷
صنايع سنگين ۴۱۰/۱ ۴۳۴/۷ ۵۵۸
منسوجات ۸۰/۵ ۹۴/۲ ۱۱۲/۴
فلزات ۱۰۰/۳ ۱۳۸/۹ ۱۷۷/۳
لوازم بهداشتى ۶۵ ۹۳/۵ ۱۱۴/۱
قطعات يدکى ماشين ۸۱۴/۴ ۹۶۹/۸ ۱۳۳۷/۱
تجهيزات نيروگاه برق ۳۰/۸ ۴۳/۸ ۱۳۳/۲
تجهيزات الکتريکى ۲۴ ۳۰/۶ ۱۰۲/۵
ماشين‌آلات صنايع خاص ۱۷۵/۳ ۱۶۴ ۲۴۳
وسايل مهندسى غير نظامى ۱۵۰/۷ ۱۳۸/۶ ۲۰۶
تجهيزات و ماشين آلات صنايع معمولى ۹۲/۴ ۱۰۶/۵ ۱۴۴/۷
تجهيزات ارتباطى ۴۸/۲ ۵۶ ۸۵/۶
دستگاه‌هاى الکتريکى و قطعات آن ۹۴/۴ ۱۰۶/۶ ۱۲۰/۵
وسايل نقليه ۳۳۴/۷ ۴۳۶/۹ ۵۵۵/۸
اتوبوس شهرى ۲۱۶ ۲۸۹/۶ ۳۷۸/۱
لوازم يدکى مربوطه ۸۳/۳ ۹۵/۴ ۱۱۱/۷
مواد اوليه کارخانه‌ها ۲۲۲/۸ ۲۳۵/۷ ۲۴۹/۵
آهن آلات ۷۹/۴ ۷۳/۱ ۸۰/۶
جمع* ۲۲۵۷/۳ ۲۶۸۱/۳ ۳۱۹۴


مأخذ: UN, International Trade Statistics Yearbook Yearbook


به همين ترتيب در سال ۱۹۹۱ مهمترين بازارهاى صادراتى عمان کشورهاى ژاپن و کره جنوبى (به‌ترتيب ۵/۳۴% و ۸/۲۸%) بوده‌اند. مهمترين اقلام صادراتى عمان نفت مى‌باشد ولى توليدات کارخانه‌‌ها و نيز قطعات يدکى ماشين‌ باعث افزايش درآمدهاى صادراتى کشور مى‌گردد.

جدول صادرات عمان (به‌صورت فوب) طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۱۱ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

اقلام صادراتى ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
نفت و محصولات نفتى ۳۵۰۶/۳ ۴۷۶۸ ۳۹۶۳/۱
نفت خام ۳۴۹۶/۵ ۴۷۵۶/۶ ۳۹۴۱/۲
قطعات يدکى وسائل حمل و نقل ۱۸۱/۶ ۳۰۷/۶۱۸۹/۹ -
لاستيک، موتور ماشين و وسايل برقى خودرو ۱۱۳ ۱۱۹/۹ ۲۰۵
موتور اتوبوس و ماشين‌هاى مسافربرى ۸۰/۴ ۸۲/۷ ۱۵۰/۱


همچنين درسال ۱۹۹۲ واردات عمان به‌صورت فوب ۴۴۹/۱ ميليون ريال و صادرات آن در همين سال به ۰۸۷/۲ ميليون ريال عمان بالغ گرديد.