نروژ از لحاظ صنعت، يکى از برجسته‌ترين کشورهاى جهان به شمار مى‌رود که مهمترين رشته‌هاى صنايع آن عبارتند از: ذوب‌آهن، کاغذسازي، کشتى‌سازى و ماشين‌سازي. سهم صنعت (شامل معدن، صنايع مختلف، ساختمان، نيرو) از کل توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۹، معادل ۶/۳۶ درصد بود. طى سال‌هاى ۸۷-۱۹۸۰، توليدات صنعتى به طور متوسط از رشد سالانه ۴/۴ درصد برخوردار بوده است.


صنايع در سال ۱۹۸۹ حدود ۱/۱۶ درصد از توليد ناخالص داخلى و ۳/۵ درصد از جمعيت شاغل را به خود اختصاص مى‌داد.در نيمه اول سال جارى ۱۹۹۳، صنايع کشتى‌سازى نروژ، فقط ۹ سفارش جديد دريافت داشت که مجموعاً ۲۳۰۰۰ تُن مى‌باشد، و تنها دو سفارش از اين تعداد که براى ساخت کشتى‌هاى ۱۰۰۰۰ تُنى قابل توجه بوده است، مخصوص حمل اتومبيل مى‌باشند. در همين زمان پيش‌بينى مى‌شد که در چنين شرايطي، تا ژانويه، ۲۵۰۰ تُن از کارکنان اين شرکت بيکار شده، همين تعداد نيز از حقوق آنها کاسته خواهد شد.


مى‌توان گفت، مشکل رکود اين صنعت، ناشى از عدم‌ساخت کشتى‌هاى با بيش از ۴۰ هزارتُن بر اساس تقاضاى بازار جهانى مى‌باشد.


صنعت کاغذسازى و توليد الوار، به دليل وسعت جنگل‌ها رونق زيادى دارد، و چوب و الوار در اقتصاد اين کشور، نقش مهمى دارد. توليدات اين صنعت، شامل: توليد کاغذ و مقوا، فيبر، خمير چوب و خمير کاغذ است.صنعت سيمان‌سازى نيز از ديگر صنايع اين کشور است. توليد سيمان در سال ۱۹۹۰ به ميزان ۱۲۶۷ تُن بوده است که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۷۵ تُن) کاهش يافته است. صنعت ساختمان‌سازى نيز به تازگى بيشتر مود توجه قرار گرفته است.


دولت نروژ در سال‌هاى اواخر دههٔ نود با اتخاذ سياست‌هاى حمايتي، باعث توسعه صنايع اين کشور شده است و با کاهش ماليات‌ها و فراهم آوردن تسهيلات بيشتر، از جمله کاهش ماليات هزينه برق، شرکت‌ها و صنايع، توانسته‌اند تجديد قوا نمايند.

جدول توليد ناخالص داخلي بخش‌هاى اقتصادى ۸۸-۱۹۸۷ (ميليون کرون) به وسيله بخش صنعت

درصد ۱۹۸۷ درصد ۱۹۸۸
صنعت ۷۷/۱ ۴۳۳۹۵۸ ۷۷/۷ ۴۴۲۱۱۱
کشاورزي ۱/۸ ۰/۰۳۹۴ ۱/۸ ۱۰۴۱۶
جنگلداري ۰/۶ ۳۱۵۸ ۰/۶ ۳۴۲۰
ماهيگيرى و صيد ۰/۹ ۴۸۴۶ ۱/۰ ۵۵۵۹
توليد نفت‌خام و گاز و انتقال از طريق لوله ۱۰/۱ ۵۶۹۶۱ ۱۱/۱ ۶۲۹۱۴
معادن ديگر ۰/۳ ۱۶۵۴ ۰/۳ ۱۵۸۱
کارخانجات ۱۵/۱ ۸۴۸۹۸ ۱۴/۷ ۸۳۸۵۷
الکتريسيته ۳/۷ ۲۱۰۷۹ ۳/۹ ۲۲۲۰۴
فعاليت‌هاى ساختمانى و عمراني ۶/۳ ۳۵۴۰۴ ۶/۱ ۳۴۶۷۳
خدمات (عمده فروشى و خرده فروشي) ۱۰/۶ ۵۹۹۹۶ ۱۰/۱ ۵۷۳۴۷
هتلدارى و رستوران ۱/۶ ۸۹۲۰ ۱/۵ ۸۸۲۶
کشتيراني ۱/۵ ۸۴۰۱ ۱/۶ ۹۲۸۴
حمل و نقل و ارتباطات ۵/۷ ۳۲۰۲۴ ۶/۰ ۳۳۹۸۳
خدمات مالى و بيمه ۴/۹ ۲۷۷۰۲ ۴/۹ ۲۷۸۲۳
خدمات تجاري ۵/۱ ۲۸۵۷۵ ۵/۱ ۲۹۱۴۵
ساير خدمات خصوصي ۵/۰ ۲۷۹۷۱ ۵/۰ ۲۸۱۹۴
اقلام از قلم افتاده ۷/۷ ۴۳۳۲۵ ۶/۹ ۳۹۳۶۵
امور عام‌المنفعه ۱۵/۲ ۸۵۶۵۸ ۱۵/۴ ۸۷۶۳۹
جمع ۱۰۰/۰ ۵۶۲۹۴۱ ۱۰۰/۰ ۵۶۹۱۱۱