اغلب نيازهاى انرژى نروژ، از طريق نيروگاه‌هاى آبى تأمين مى‌شود که حاصل از نيروى عظيم آبشارها و طغيان رودها است. توليد سالانه برق در سال ۱۹۹۰، معادل ۱۲۱۶۰۱ ميليون کيلووات ساعت بود که ۶/۹۹ درصد، آن را برق آبى تشکيل مى‌داد. توليد نفت در همين سال ۸۱ ميليون تُن بود.


در نروژ، به دليل برخوردار بودن از ذخاير عظيم توليد برق آبي، قيمت برق مصرفى از ساير کشورهاى جهان کمتر است، به همين دليل بيشتر مصارف انرژى از طريق برق آبى تأمين مى‌شود و نروژ از لحاظ توليد سرانه برق، مقام اول دنيا را به خود اختصاص داده است.طبق برآورد انجام شده، مصرف انرژى اوليه به ازاء واحد توليد ناخالص داخلى در سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۴ معادل ۴/۰ بوده است و درصد رشد متوسط سالانه مصرف انرژى ۴/۱- برآورد شده است. در سال ۱۹۸۸، توليد الکتريسته ۱۱۰۰۲۰ ميليون کيلووات ساعت و مصرف انرژى ۹۰۳۰۸ ميليون کيلو وات ساعت بود.


توليد گاز طبيعى در سال ۱۹۸۹، به ميزان ۱۱۲۸۳۰۰ ميليون فوت مکعب بود. البته ذخاير اساسى گاز طبيعى نروژ، عمدتاً براى فروش به بازارهاى خارجى استخراج مى‌شود و سهم بازار داخلى آن ناچيز است.


نروژ، همه ساله از طريق توليد و صدور برق درآمد سرشارى کسب مى‌نمايد. در حال حاضر ۶۰۰ نيروگاه برق در اين کشور مشغول به فعاليت هستند. گفته مى‌شود چنان‌چه از ظرفيت اين نيروگاه‌ها، حداکثر استفاده به عمل آيد، علاوه بر ايجاد ۶۰ هزار شغل جديد، ميزان صادرات سالانه انرژى به حدود ۱۵ ميليارد کرون افزايش خواهد يافت. در همين رابطه وزارت صنايع و انرژى نروژ اعلام نموده است که در صورت استفاده از تمام ظرفيت‌هاى آبى اين کشور جهت توليد برق، ميزان صادرات انرژى در سال ۲۰۱۰، تا حدود ۶۰-۵۰ ميليارد کرون افزايش خواهد يافت.


در سپتامبر سال ۹۳ قرارداد فروش برق ميان نروژ و شهر هامبورگ آلمان مورد توافق نهائى قرار گرفت. طبق اين قرارداد، شرکت برق شهر هامبورگ توانست موافقت‌ نهائى احداث کابل‌هاى زير دريا به ظرفيت انتقال ۶۰۰ مگاوات از نروژ به آن کشور را اخذ نمايد، طبق اين برنامه نروژ، به شهر هامبورگ، سالانه ۳۰۰ مگاوات برق خواهد فروخت.

جدول انرژى ميليون کيلووات ساعت (GWH)

۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
توليد الکتريسيته ۱۰۳۲۹۲ ۹۷۲۸۴ ۱۰۴۲۸۳ ۱۱۰۰۲۰
مصرف الکتريسيته ۸۷۱۱۰ ۸۷۸۳۹ ۸۹۶۶۲ ۹۰۳۰۸
کارخانجات توليد کاغذ و خمير کاغذ ۳۹۹۹ ۳۹۵۳ ۴۰۶۰ ۴۶۰۶
توليدات شيميائي ۵۴۹۶ ۴۶۸۰ ۴۴۹۶ ۴۲۸۱
آهن و فولاد ۱۹۸۴ ۱۸۳۵ ۱۵۷۸ ۱۵۸۵
آلياژهاى آهن‌دار ۷۳۶۷ ۶۶۷۶ ۶۴۶۴ ۷۰۲۶
آلومينيوم ۱۳۰۸۵ ۱۳۱۱۲ ۱۳۹۹۰ ۱۴۵۰۶
ساير فلزات ۲۰۹۸ ۲۰۸۷ ۲۴۰۹ ۲۱۵۴
معدن و استخراج ۷۸۹۹ ۸۱۵۲ ۸۲۵۲ ۷۸۴۶
حمل و نقل ۶۶۶ ۶۷۵ ۶۷۵ ۷۷۶
فعاليت‌هاى ساختمانى و عمراني ۵۹۰ ۶۰۴ ۶۱۹ ۶۵۴
خدمات اختصاصي ۷۹۲۰ ۸۰۳۰ ۸۴۳۰ ۸۶۲۰
خدمات عمومي ۶۳۴۶ ۶۸۱۳ ۷۱۵۶ ۷۳۹۵
مصارف خانگى و کشاورزي ۲۹۹۶۰ ۳۱۲۱۸ ۳۱۵۶۱ ۳۰۸۵۷
ديگ‌هاى بخار الکتريکي ۴۸۲۱ ۲۶۸۸ ۴۱۱۹ ۴۴۷۹