ساخت ارتش

کشور پادشاهى هلند، سياست دفاعى خود را با هدف حفظ و احترام به حقوق بين‌المللى و کاهش دادن ناامنى و ناپايدارى و برقرارى صلح در جهان پى‌ريزى کرده است. اين کشور، يکى از اعضاى پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو) است. مدت خدمت وظيفه عمومى در فاصله سنين ۲۰ تا ۳۰ سالگى اجباريست. دوران خدمت وظيفه عمومى از سال ۱۹۹۴ ميلادى از ۱۲ تا ۱۵ ماه به ۹ ماه کاهش يافته است. اين تصميم برمبناء برنامه‌هاى دولت در زمينه منسوخ کردن خدمت وظيفه اجبارى از سال ۱۹۹۸ ميلادى و نيز برنامه کاهش دادن پرسنل نيروى دفاعى کشور و همچنين کاهش هزينه‌هاى آن تا سال ۲۰۰۰، صورت پذيرفته است.


کل نيروهاى فعال ارتش هلند، در سال ۱۹۹۳ ميلادي، ۷۴۶۰۰ نفر بوده که از اين تعداد ۲۶۰۰ تن پرسنل زن و ۳۰۰۵۰ تن پرسنل وظيفه بوده‌اند. از کل نيروهاى فعال در ارتش هلند، ۴۳۳۰۰ تن (۵۸ درصد) در نيروى زميني، ۱۴۹۰۰ تن (۲۰ درصد) در نيروى دريايي، ۱۲۰۰۰ تن (۱۶ درصد در نيروى هوايي) و ۳۶۰۰ تن (۵ درصد) در نيروى نظامى سلطنتى و ۸۰۰ تن (يک درصد) در سازمان‌هاى داخلى انجام وظيفه مى‌کنند.


بودجه دفاعى هلند، از آغاز سال‌هاى دهه ۱۹۹۰ ميلادي، بتدريج رو به کاهش بوده است و در سال ۱۹۹۳ ميلادي، حدود ۱۳۷۹۷ ميليون گيلدر برآورد شده است. اين رقم ۴/۶ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص مى‌دهد.

جدول نيروى دفاعى هلند در سال‌هاى آغازين دهه ۱۹۹۰ ميلادى

سال کل نيروى دفاعى (نفر) نيروى زميني نيروى دريايي نيروى هوايي نيروى نظامي خدمات سازمان‌هاى داخلي
۱۹۹۰ ۱۰۲۶۰۰ ۶۳۰۰۰ ۱۶۵۰۰ ۱۷۴۰۰ ۴۷۰۰ ۱۰۰۰
۱۹۹۱ ۹۳۰۰۰ ۶۰۸۰۰ ۱۵۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۳۹۰۰ ۸۰۰
۱۹۹۳ ۷۴۶۰۰ ۴۳۳۰۰ ۱۴۹۰۰ ۱۲۰۰۰ ۳۶۰۰ ۸۰۰

سياست دفاعى هلند

کشور پادشاهى هلند، سياست دفاعى خود را برمبناى ارتقاء بخشيدن به حقوق بين‌المللى و کاهش دادن ناامنى و ناپايدارى تفاهمات و برقرارى صلح در جهان پايه‌گذارى کرده است. به عبارت ديگر، نيروهاى دفاعى اين کشور برمبناء اهداف يادشده و تصميمات بين‌الملي، ازجمله سازمان ملل متحد، سازمان ناتو، اتحاديه اروپاى غربى و کنفرانس امنيت و همکارى اروپا (ESCE) عمل مى‌نمايند. هلند، در مرحله اول حامى نظرات و تصميمات سازمان ملل‌متحد بوده و از اعضاء فعال آن به‌شمار مى‌آيد. و هريک از واحدهاى دفاعى آن آمادگى و قابليت لازم را براى مشارکت در عمليات اجرايى صلح دارد. تجديد سازماندهى در نيروهاى دفاعى هلند که سال‌ها در دست اقدام بوده است در دهه ۱۹۹۰ ميلادى به پايان رسيد.

نيروهاى نظامى هلند در خارج از کشور

آلمان

از نيروهاى نظامى هلند، ۴۷۰۰ نفر در کشور آلمان اقامت دارند که شامل: تيپ زرهى (دوگردان پياده‌نظام و يک تانک)، يک گردان شناسايي، يک گردان مهندسي، واحدهاى پشتيبانى: ۱۲۲ دستگاه تانک، هجده قبضه توپ ۱۵۵ ميليمترى خودکششي، ۳۰ قبضه سلاح هدايت‌ شونده ضدتانک، چهار آتشبار موشک‌انداز هاوک (HAWK) و چهار آتشبار موشک‌انداز پاتريوت (Patriot).

جزاير آنتيل هلند

در اين جزاير، يک فروند ناو جنگي، يک گروه ويژه رزم‌هاى آبى - خاکي، يک گروه شناسايى دريايى با هواپيماى اف - ۲۷ استقرار يافته است.

ايسلند

سى‌نفر از نيروهاى هلند که مجهز به يک فروند هواپيما هستند در ايسلند مستقر مى‌باشند.

نيروهاى نظامى هلند در سازمان ملل و نيروهاى حافظ صلح آن سازمان در آنگولا

۱۵ ناظر بر حفظ صلح، در مصر: ۱۰۵ نفر هلندى در پنج گروه مخابراتي، در خاوميانه پانزده نفر ناظر بر حفظ صلح، ‌در کرواتيا (Croatia)۳۲۴ نفر و در يک گروه کماندويي، در کمبوجيا (Cambodia)۴۱۵ نفر.

نيروهاى شبه‌نظامى هلند

کشور هلند، فزون بر نيروهاى سه‌گانه، نيروهاى شبه‌نظامى نيز دارد که ۳۹۰۰ نفر آنها را نيروى نظامى سلطنتى تشکيل مى‌دهد. از اين نيرو ۴۰۰ نفر دوران وظيفه را سپرى مى‌کنند. نيروى نظامى سلطنتى به سه بخش عمده تقسيم مى‌گردد. هريک از بخش‌ها ۱۰ ناحيه و ۷۲ تيپ دارد.

نيروهاى نظامى خارجى در هلند

- ناتو: نيروهاى متحد اروپاى مرکزى (AFCENT)


- ايالات متحده آمريکا: ۲۳۰۰ نفر از نيروى نظامى ايالات متحده آمريکا در هلند به‌سر مى‌برند. از اين ميان ۹۰۰ تن نيروى زميني، ۱۴۰۰ تن نيروى هوايى مى‌باشند که به همراه يک اسکادران هواپيماى تاکتيکى در هلند استقرار يافته‌اند.