دولت هلند، که از حاميان پرتوان خلق ‌سلاح، حفظ حقوق بشر و رفع هرگونه تبعيض در برقرارى و حفظ صلح در جهان است در سازمان‌هاى بين‌المللى ذيل عضويت دارد:سازمان ملل متحد (The United Nations)

دولت هلند، از بدو تأسيس سازمان ملل متحد (۲۴ اکتبر ۱۹۴۵م.) به عضويت آن سازمان درآمد و به‌عبارتي، خود از بانيان آن بوده است. از آن تاريخ، با همکارى وسيع و همه‌جانبه، براى پيشبرد هدف‌هاى آن کوشش فراوان مبذول داشته است. دولت هلند با اعتقاد بر اين امر که سازمان ملل متحد بايد نقش فعالانه‌اى در حل‌وفصل اختلافات و مناقشات جهانى داشته باشد تا بتواند در ايجاد تفاهم بين‌ ملل توفيق حاصل کند و به اهداف اساسى خود که برقرارى و حفظ صلح در جهان است دست يابد، به همکارى خود با اين سازمان جهانى تا به امروز ادامه داده است.

ديوان دادگسترى بين‌المللى لاهه

مقر اين ديوان در لاهه از ارکان سازمان ملل متحد است. در گذشته، به‌موجب موافقت‌نامه منعقده بين بيست و شش دولت در سال ۱۸۹۹ ميلادي، ديوان دائمى داوري در شهر لاهه تأسيس شده بود. پس از آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ ميلادي، بنابر تصميم جامعه ملل، ديوان دادگسترى بين‌الملل به‌وجود آمد و اين ديوان تا ۳۱ ژانويه ۱۹۴۶ ميلادى که قضات آن استعفاء دادند، برقرار بود. ديوان دادگسترى بين‌المللى فعلي، طبق منشور ملل متحد پديد آمده و به‌موجب ماده ۷ آن منشور، يکى از ارکان اصلى سازمان ملل متحد به‌شمار مى‌آيد.


از بدو تأسيس ديوان داوري و ديوان دادگسترى بين‌المللى‌، کشورهاى مختلف اختلافات خود را به اين سازمان ارجاع داده‌اند و مسائل مختلف در اين ديوان، مورد حل‌وفصل قرار گرفته است.

عضويت در پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو-NATO)

دولت هلند، به‌منظور تأمين امنيت سياسى جامعه هلند، به عضويت ناتو درآمد و از اعضاء برجسته آن گرديد و همواره از مواضع آن دفاع کرده است. اين پيمان در چهارم آوريل ۱۹۴۹ ميلادي، بين کشورهاى آمريکا و کانادا و سيزده کشور اروپايى از جمله هلند منعقد گرديد و هدف آن حمايت سياسي، نظامى و اقتصادى کشورهاى عضو در صحنه بين‌المللى است.


دولت هلند معتقد است که سازمان پيمان آتلانتيک شمالي، نبايد تنها به اروپا توجه داشته باشد. بلکه اوضاع مديترانه و خاورميانه نيز از نظر امنيت اروپا واجد اهميت است.

عضويت در سازمان‌هاى اروپايى

ميل و اشتياق هلند به توزيع عادلانه قدرت، رفاه و خوشبختى در جهان، يکى از محرک‌هاى عمده براى مشارکت اين کشور در سازمان‌هاى جهانى و اروپايى بوده است. عضويت فعال اين کشور در کنفرانس امنيت و همکارى اروپا (CSCE) سبب گرديد به‌عنوان کميسيونر عالى مليت‌هاى کوچک انتخاب شود و در اثناء عمليات برقرارى صلح، اختيار درخواست کمک از ناتو يا اتحاديه اروپاى غربى (WEU) را داشته باشد.


هلند، همچنين يکى از اعضاى مؤسس و فعال جامعه اقتصادى اروپاست (European Economic Community). اين جامعه که بتدريج شکل گرفت، اکنون دوازده عضو دارد. در حال حاضر جامعه اروپا، درپى ايجاد وحدت ميان تمامى ممالکت اروپايى است. محورهاى اين وحدت عبارتند از: وحدت اقتصادي، وحدت سياسى نظامى و وحدت تشکيلاتى - ادارى.