در گذشته‌هاى دور که زبان آلمانى را با کلمه دويچ (Deutch) به کار مى‌بردند و کلمه داچ (Dutch) به زبان آلمانى گفته مى‌شد، در تمايز زبان دو ملت هلند و آلمان ابهام‌ها و اشکال‌هايى به وجود مى‌آمد. اما اکنون کلمه داچ در زبان انگليسى به زبان و مردم هلند گفته مى‌شود و زبان آلمانى را ژرمن (German) مى‌نامند. بدين‌ترتيب زبان مردم هلند، هلندى است. گرچه در نواحى جنوب‌شرقى اين کشور زبان آلمانى هم رواج دارد. در سال ۱۹۸۹ ميلادي، ۹۳ درصد جمعيت هلند به زبان هلندى و ۵ درصد به زبان فريزيان و ۲ درصد به مراکشى و ديگر زبان‌ها تکلم مى‌کردند. خط متداول و رسمى اين کشور، لاتين است.