هلند، از نظر تراکم جمعيت نيز متراکم‌ترين کشور اروپا شناخته شده است. بيشترين تراکم جمعيت را سه استان غربى نورث هلند (هلند شمالي) و ساوت هلند (هلند جنوبي) و اوترخت دارند. يعنى حدود ۷۵ درصد جمعيت در قسمت‌غربى کشور به سر مى‌برند، و به عبارتي، در يک پنجم مساحت اين سرزمين، نيمى از جمعيت کشور ساکن هستند.


قسمت اعظم مردم هلند از نژاد سفيد و از تيرهٔ ژرمن مى‌باشند. ولى ملت هلند از يک نژاد همگن هموژينوس (Homogeneous) و هم‌شکل تشکيل نمى‌شود. زيرا اين ملت، در جنوب با فرانک‌ها اختلاط يافته و در شمال با ساکسون‌ها.


در هلند سه دستهٔ متمايز قوم و نژاد را مى‌توان تشخيص داد. فريزيان‌ها(Frisians) در شمال، ساکسون‌ها (Saxons) در خاور و فرانک‌ها (Franks) در باختر و جنوب. اما مرز کاملاً دقيقى را نمى‌توان بين آنها رسم کرد چون حدودشان در هم دويده و دسته‌هاى ميانه‌اى را تشکيل داده است.