از ديرباز، حمل‌ونقل کالا يکى از فعاليت‌هاى عمده کشور هلند بوده است. واقع‌شدن در کنار درياى شمال و مصب رودهاى راين، ماس و شلدت، اين کشور را به دروازه اروپا مبدل ساخته است. تردد کشتى‌هاى بارگيرى در بندر روتردام که بزرگترين بندر جهان است، سالانه ميليون‌ها تن کالا را جابه‌جا مى‌کند.


در سال ۱۹۹۲ ميلادي، جمعيت پرتراکم و انبوه هلند، ۱۰۵۰۰۰ کيلومتر راه شوسه را جهت بهره‌بردارى دراختيار داشته‌اند که ازجمله ۲۱۰۰ کيلومتر بزرگراه، ۱۹۰۰۰ راه مخصوص دوچرخه‌رانى بوده است. همچنين ۲۸۰۰ کيلومتر خطوط آهن سراسري، ۴۶۰۰ کيلومتر راه‌هاى آبى داخلي، ۶ بندرگاه اصلى و سه فرودگاه بين‌المللى را مى‌توان نام برد.


تعداد افراد داراى اتومبيل، از دهه هفتاد افزايش چشمگيرى يافت. اقداماتى براى کاهش تراکم در بزرگراه‌ها از آن‌ رو ضرورت داشت که هلند اطمينان يابد که مى‌تواند موقعيت خود را به‌عنوان يک مرکز تجارى با قابليت، حفظ کند.


در حال حاضر هلند براى اثبات قابليت بندر روتردام درصدد مدرنيزه کردن آن برآمده است، و براى گسترش راه‌هاى اتومبيل‌رو تونل‌هايى را در زير راه‌هاى آبى در دست احداث دارد. يکى از ۵ تونل طراحى‌شده در آغاز سال ۱۹۹۳ ميلادى در زير رودخانه دونورد (De Noord) به پايان رسيد و بهره‌بردارى از آن در نيمه دوم همان سال شروع شد. دولت، همچنين درصدد است که با تشويق مردم به استفاده از اتومبيل شراکتى و دوچرخه‌راني، راه‌رفتن، وسايل ارتباطى از راه دور، استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي، استفاده از اتومبيل شخصى را کاهش دهد.سيستم حمل‌ونقل عمومى هلند، همه‌ساله ۲۰ ميليون مسافر را با شبکه اتوبوس‌هاى فوق مدرن شهرى و منطقه‌اى جابه‌جا مى‌کند. شهر آمستردام و روتردام هم سيستم متروهاى زيرزمينى خود را دارد.

حمل‌ونقل در آبهاى داخلى

هلند، داراى شبکه وسيع رودخانه‌ها و کانال‌هاى قابل کشتيرانى براى کشتى‌هاى پنجاه تن و بيشتر است. وجود قريب به ۴۶۰۰ کيلومتر راه‌هاى آبى داخلي، توسعه کشتيرانى را سبب شده به طورى که حدود يک‌سوم حمل‌ونقل کالاهاى داخلى هلند، از طريق کانال‌ها و راههاى آبى داخلى صورت مى‌گيرد. کشتيرانى داخلى هلند، از طريق رودخانه راين و رودهاى منشعب از آن به جمهورى فدرال آلمان و فرانسه و ازطريق رودخانه‌هاى ماس و شلدت (محل اتصال آن دو)، به فرانسه و بلژيک راه‌مى‌يابد. ترافيک دريايي، با يک آبراه جديد به روتردام اتصال مى‌يابد و آمستردام توسط يک کانال ۲۱ کيلومتري، با درياى شمال مرتبط مى‌شود.


در جداول زير آمار کشتى‌هاى آب‌هاى داخلى و ظرفيت و ميزان بارگيرى آنها آمده است.

جدول حمل‌ونقل در آب‌هاى داخلى بين سال‌هاى ۱۹۸۸ الى ۱۹۹۲ ميلادى

عنوان ۱۹۸۸ ۱۹۹۰ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
تعداد کشتى‌ها (فروند) ۶۲۱۳ ۶۲۸۲ ۵۶۸۱ ۵۵۲۴
ظرفيت حمل بار (۱۰۰۰ تن) ۵۶۴۷ ۶۱۱۳ ۵۸۴۰ ۵۸۴۲
حمل‌ونقل داخلى بار (۱۰۰۰ تن) ۸۹۷۳۷ ۸۴۰۳۲ ۶۶۳۹۲ -
حمل‌ونقل بين‌المللى (۱۰۰ تن) ۱۹۳۵۳۲ ۲۰۲۱۱۵ ۱۹۴۷۰۵ -
ترافيک در رود راين (۱۰۰۰ متريک تن) ۱۳۸۷۰۶ ۱۲۹۶۷۷ ۱۲۱۴۰۷ -

کشتيرانى

هلند، در کشتيراني، يکى از پيشروترين کشورهاى جهان بوده است. بندر روتردام که بيش از سى سال يکى از بزرگترين بنادر جهان بوده به‌تنهايى ۳۰ درصد محموله‌هاى دريايى اتحاديه اروپا را توسط کشتى‌ها حمل کرده است. ديگر بنادر عمده هلند عبارتند ‌از: آمستردام، ولسن/آمودن (Velsen/Ijmuiden)، امشاون (Eemshaven)، وليسينگن (Vlissingen)، ترنوزن (Terneuzen)، ولاردينگن (Vlaardingen) و دلفزيج (Delfzijl).


در اول ژانويه ۱۹۹۱، ناوگان دريايى ۳۹۵ فروند کشتى با ظرفيت اسمى ۲۸۴۰ هزارتن دراختيار داشته است (۸۰ درصد آن در آغاز ژانويه ۱۹۸۳ ثبت شده است). بندر روتردام، که بزرگترين بندر اروپايى براى پهلو گرفتن نفتکش‌ها و کشتى‌هاى بزرگ باربرى است مهمترين بندر بازار مشترک (EEC) اروپا و شلوغ‌ترين بندر جهان است. اين بندر حدود ۲۸۰ ميليون تن کالا را جابجا کرده است. در سال ۱۹۸۰ ميلادي، هلند داراى ۵۵۷ فروند کشتى اقيانوس‌پيما بوده که مجموعاً ۳/۳ ميليون تن بار را جابه‌جا کرده است. از اين ميان، ۱۶۵ فروند کشتى ۸/۲ تن بار را به خارج از کشور و ۶۰ فروند ديگر ۹/۱ ميليون تن بار را به آنتيل هلند حمل کرده‌اند. در سال ۱۹۸۹، تعداد کشتى‌هاى اقيانوس‌پيماى هلند به ۴۲۵ فروند کاهش يافت که اين امر به‌طور عمده در کشتى‌هاى بارى (نه تانکرهاى سوخت) بوده است. از‌اين‌رو، ميزان بار حمل‌شده نيز کاهش يافت و به دو ميليون تن رسيد. کاهش تعداد کشتى‌ها تا سال ۱۹۹۰ ميلادى نيز ادامه يافت و شمار آنها را به ۴۱۸ فروند رساند.

جدول حمل‌ونقل دريايى هلند در سال‌هاى ۱۹۸۹ الى ۱۹۹۱ ميلادى

عنوان ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
(فروند) تعداد کشتى‌ها ۴۷۳ ۴۲۵ ۴۱۸ ۳۹۵
حمل بار (۱۰۰۰ تن) ۲۸۹۴ ۲۸۰۴ ۲۸۰۰ ۲۸۴۰
کالاى بارگيرى‌شده (۱۰۰۰ تن) ۸۷۸۶۴ ۹۲۶۷۲ ۹۱۸۳۹ ۹۰۵۰۵
کالاى پياده‌شده (۱۰۰۰ تن) ۲۶۶۵۱۲ ۲۸۰۴۸۹ ۲۸۱۲۵۱ ۲۸۱۷۱۳