در اقتصاد هلند، تجارت خارجى نقش مهم و تعيين‌کننده دارد.


در سال ۱۹۸۹ ميلادي، صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌ترتيب ۹/۵۷ و ۹/۵۳ درصد توليد ناخالص داخلى کشور را تشکيل داده‌اند.


در بين کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (Organization for Economic Cooperation and Develpment)، هلند پس از بلژيک دومين کشور اروپايى است که بيشترين وابستگى را به بخش تجارت خارجى دارد و به همين منظور، از تجارت آزاد حمايت مى‌کند.

جدول اقلام عمده بخش تجارت خارجى هلند در سال‌هاى ۱۹۸۳، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ ميلادى

شرح صادرات واردات
۱۹۸۳ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ ۱۹۸۳ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰
مواد غذايي، نوشيدنى‌ها و دخانيات ۳۵۴۷۷ ۴۰۶۹۰ ۴۶۲۹۶ ۲۲۱۰۵ ۲۶۳۱۳ ۲۵۰۱۹
مواد خام، روغن‌ها و چربى‌ها ۱۰۶۸۳ ۱۴۱۳۶ ۱۵۱۶۴ ۱۱۸۴۲ ۱۵۲۰۴ ۱۳۲۶۳
انواع سوخت ۴۴۱۰۲ ۵۲۱۷۴ ۲۳۳۹۷ ۴۴۰۳۰ ۴۷۸۹۰ ۲۴۰۵۵
مواد شيميايى پلاستيکى و غيره ۲۹۶۸۹ ۳۷۴۲۰ ۴۰۷۹۷ ۱۵۴۸۶ ۲۱۶۸۶ ۲۴۰۷۳
محصولات فلزي ۱۰۹۹۰ ۳۰۵۱۸ ۴۲۲۹۸ ۱۰۴۷۰ ۳۵۹۸۶ ۵۰۹۰۸
ماشين‌آلات و تجهيزات حمل‌ونقل ۲۸۵۸۹ ۴۳۴۵۷ ۵۷۳۸۴ ۳۵۲۳۲ ۵۴۷۶۱ ۷۱۹۴۱
ديگر کالاهاى ساخته‌شده ۲۴۸۲۲ ۷۶۲۳ ۱۳۹۴۶ ۳۴۳۷۸ ۱۴۱۶۷ ۱۹۹۵۰
کل ۱۸۴۳۵۲ ۲۲۶۰۱۷ ۲۳۹۲۸۲ ۱۷۳۵۴۴ ۲۱۶۰۰۸ ۲۲۹۲۰۸