نمودار رشد ارزش صادرات کالاهاى غيرنفتى ايران نشان مى‌دهد که سال ۱۳۷۱ صادرات ايران به ليبى بالاترين رشد را نسبت به سال‌هاى قبل و طول سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب داشته و همچنان به صورت پيوسته رو به افزايش است و اين از سوئى به دليل گرايش کلى ايران به گشودن افق‌هائى جديد در روابط با کشورهاى جهان بوده که در اقتصاد تحت برنامه‌ پيش‌بينى شده است و از سوئى ديگر حاکى از تلا‌‌ش‌هاى مستمر نهادهاى ذى‌ربط از جمله سفارت ايران و بخش‌هاى اقتصادى دست‌اندرکار کشور است. ليکن استعداد اقتصادى ليبى نشان مى‌دهد هنوز ظرفيت‌هاى بسيارى براى فعاليّت اقتصادى با ايران وجود دارد. اين نکته وقتى بيشتر لازم مى‌‌نمايد که صادرات ايران با ترکيه که از ميان شرکاء تجارى ليبى نسبت به ساير شرکاء از لحاظ موقعيت و شرايط اقتصادى و گرايش‌هاى اقتصادى طرفين و توان اقتصادى به ما نزديک‌تر است مقايسه شود اين چنين است:


ترکيه در طول دورهٔ مورد تحقيق ۲/۴% از کل واردات ليبى را سهيم بوده، در حالى که ايران تنها ۰۲/۰% آن يعنى معادل ۰۰۳/۰ صادرات ترکيه ليبى توانسته است بازار ليبى را در اختيار داشته باشد، البته سال‌هاى اخير وضعيت به‌صورت چشم‌گيرى بهبود يافته است.


مقايسه اجمالى سال‌هاى دوره و ديگر سال‌هاى قبل از دوره بيانگر رشد قابل ملاحظه صادرات ايران به ليبى در سال‌هاى پس از جنگ است. اين نکته با توجه به مشکلات خاص زمان جنگ کاملاً قابل درک و توجيه است. از سوى ديگر با توجه به قطع روابط سياسى ليبى و ايران در سال‌هاى پيش از انقلاب اسلامي، در سال‌هاى نخست پيروزى انقلاب که هنوز بازار ليبى براى ايران به صورت بازار ناشناخته بوده و نيز افزايش قابل ملاحظه قيمت‌هاى نفت که خواسته يا ناخواسته کشورهاى صادرکننده را به اتکاء صادرات نفتى ترغيب مى‌کرد، صادرات غيرنفتى چندان قابل توجه نبوده است. و حتى گاه تا صفر تنزل پيدا مى‌کرده است. همچنين آمار نشان مى‌دهد در سال‌هاى جنگ تحميلى عراق عليه ايران به ويژه سال‌هاى پايانى با تراز منفى جارى ايران مواجه هستيم که با توجه به شرايط خاص دوران جنگ کاملاً قابل توجيه است.


براساس اطلاعات موجود صادرات ايران در سال‌هاى پس از هفتاد و يک نيز همچنان سيرى صعودى داشته و على‌رغم مشکلات ويژه اين دوران و گرايش‌ها و تمايلات مقطعى ليبى ناشى از تحريم‌هاى اعمال شده بر اين کشور به کشورهاى غربى و يا اقمار آنها به منظور حل بحران به هرگونه و شکل ممکن و بالتبع کار اکراه‌آميز و سخت‌گيرى در روابط اقتصادى با ايران يا لااقل پنهان‌کارى در اين مورد با اين وجود صادرات به نحو قابل توجهى نسبت به قبل سير صعودى داشته و افق‌هاى روشن همکارى اقتصادى بين ايران و ليبى را آشکارتر مى‌سازد.