روابط قبل از انقلاب اسلامى

از شهريور سال ۱۳۴۵ سفير ايران در بانکوک به ‌عنوان سفير اکرديته در وين‌تيان تعيين گرديد، و آخرين بار قبل از پيروزى انقلاب‌ اسلامى ايران در تاريخ ۱۶ شهريور ۱۳۵۲ سفير ايران در بانکوک استوارنامه خود را به رئيس جمهور لائوس تسليم کرد. وى سال بعد ملاقاتى با وزير خارجه لائوس به‌عمل آورد. در اين ملاقات در مورد اوضاع هندوچين و روابط دو کشور گفتگوهائى صورت گرفت.

روابط بعد از انقلاب اسلامى

پس از استقرار دولت جمهورى اسلامى ايران، روابط به شکل گذشته محدود بوده و در حد اکرديته باقى‌مانده است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، دولت لائوس از دولت جمهورى اسلامى ايران شناسائى به‌عمل آورد و از مبارزات عليه امپرياليسم آمريکا حمايت نمود. وزير امور خارجه لائوس در ملاقات ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ (در جريان اجلاس مربوط به فلسطين در مالزي) با معاون سياسى وقت وزارت امور خارجه، اظهار تمايل نمود که روابط فيمابين گسترش يابد و در اين راستا وزير امور خارجه وقت لائوس در رأس يک هيأت ۷ نفره در تاريخ ۱۸ تيرماه ۱۳۷۵ جهت انجام يک ديدار ۵ روزه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال جناب آقاى دکتر ولايتى قرار گرفت. وى در مدت اقامت خود به حضور جناب آقاى هاشمى‌رفسنجانى رياست محترم جمهورى رسيد و با تعدادى از مقامات بلند پايه جمهورى اسلامى ايران از جمله رياست محترم مجلس شوراى اسلامي، وزراى محترم امور خارجه، نفت، بازرگاني، جهادسازندگى و معاونين محترم آموزش و بين‌الملل وزارت امورخارجه ملاقات و مذاکره نمود. در مدت اقامت در تهران موزه فرش ايران، کارخانه داروسازى رازى و مترو تهران مورد بازديد قرار گرفت. هيأت همچنين در تاريخ ۲۱/۴/۱۳۷۵ از پالايشگاه و آثار تاريخى شهر اصفهان بازديد به‌عمل آوردند.


همچنين اهم مطالب مطروحه در مذاکرات و ملاقات‌ها به شرح ذيل مى‌باشد:


- جناب آقاى هاشمى‌رفسنجانى به صورت شفاهى از رئيس جمهور لائوس براى سفر به ايران دعوت به‌عمل آورد.


- جناب آقاى ناطق‌نورى خواهان همکارى دو کشور در اجلاس‌هاى بين‌المللى و بين‌المجالس و همکارى‌هاى پارلمانى به‌صورت گروه‌هاى دوستى شدند.


- جناب آقاى دکتر ولايتى همکارى دو کشور در همه زمينه‌ها را مفيد دانستند و آمادگى کشورمان را جهت حضور در مناقصه‌هاى لائوس در امور زير بنائي، اعطاء بورس‌هاى کوتاه مدت و دراز مدت به اين کشور اعلام نمودند و در پايان نيز يک يادداشت تفاهم همکارى‌هاى اقتصادي، علمى و فرهنگى و با وزير امور خارجه لائوس به امضاء رساندند.


- جناب آقازاده کشورمان را جهت همکارى‌هاى نفتى با کشور لائوس، در زمينه مشارکت در احداث پالايشگاه و يا آموزش نيروى انسانى اعلام نمودند.


- جناب آقاى آل اسحاق آمادگى کشورمان را جهت مبادلات تجارى دو جانبه اعلام و از شرکت‌هاى لائوسى جهت حضور در نمايشگاه بين‌المللى دعوت به‌عمل آوردند. ايشان همچنين خواهان مذاکرات بيشتر بين اتاق‌هاى بازرگانى دو کشور گرديدند.


- جناب آقاى فروزش آمادگى کشورمان را جهت تبادل تجربيات در زمينه بازسازى و آموزش روستائى و تبادل هيأت‌هاى اعلام نمودند.


- جناب آقاى ظريف، معاونت امور بين‌الملل وزارت امور خارجه خواهان همکارى دو کشور در سطح مجامع بين‌المللى به ويژه مسئله حقوق بشر شدند که وزير امور خارجه لائوس با توجه به فشار کشور هاى وام دهنده به اين کشور آن را موکول به بررسى شرايط نمود.


- جناب آقاى ملکى کشورمان را جهت کمک به اين کشور در زمينه تأسيس يک مرکز مطالعات اعلام نمود و جهت اعطاء بورس‌هاى تحصيلى مقرر شد ايشان در سفرى به لائوس از نزديک نيازمندى‌ها را مورد بررسى قرار دهند.


اين هيأت همچنين دو دوره مذاکرات کارشناسى نيز انجام دادند که در ملاقات اول معاون مدير کل بين‌المللى وزارت نفت، فروش هرگونه نفت و يا فرآورده نفتى به اين کشور را در چارچوب ضوابط وزارت نفت دانست. در ملاقات دوم نيز چند نفر از اعضاء اتاق بازرگانى آمادگى بخش خصوصى را جهت افزايش تجارت دو جانبه و شرکت در مناقصه‌هاى اين کشور اعلام نمودند.


هيأت لائوسى با بدرقه رسمى جناب آقاى بروجردى معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در تاريخ ۲۲/۴/۱۳۷۵ تهران را ترک کردند.


همچنين جناب آقاى بروجردى معاون آسيا و اقيانوسيه و نير مدير کل بخش مربوط در وزارت امور خارجه طى سفرهاى جداگانه از لائوس بازديد به‌عمل آورده‌اند.


طى سال‌هاى اخير مقامات دو کشور به مناسبت‌هاى روز ملى پيام تبريک براى يکديگر ارسال نموده‌اند. در حال حاضر سفارت جمهورى اسلامى ايران در بانکوک، اکرديته در وين‌تيان مى‌باشد.

چگونگى موضع‌گيرى در سازمان‌هاى بين‌المللى برله يا عليه جمهورى اسلامى ايران

روابط سياسى تهران و وين‌تيان تنها محدود به همکارى در مجامع بين‌المللى به‌ويژه در زمينه حقوق بشر بوده است. (در سال‌هاى ۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ رأى اين کشور در مورد جمهورى اسلامى ايران ممتنع بوده است) و سفير جديد اکرديته لائوس در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ جهت تقديم استوارنامه و ملاقات و معارفه با مقامات جمهورى اسلامى ايران به تهران سفر کرد.

روابط اقتصادى و فرهنگى

تا کنون روابط اقتصادى و فرهنگى بين دو کشور وجود نداشته و در راستاى ايجاد روابط فرهنگى در جريان ملاقات جناب آقاى جاسبى با مقامات لائوسى در سال ۱۳۷۳ در اين کشور، پيشنهاد اعطاء بورسيه به دانشجويان لائوسى داده شد و مورد استقبال طرف لائوسى قرار گرفت.


همچنين در فروردين ماه ۱۳۷۶ يک تن از ديپلمات‌هاى لائوسى جهت گذراندن دوره آموزشى در مراکز آموزش ديپلماتيک وزارت متبوع به جمهورى اسلامى ايران آمد و به مدت ۴۵ روز دوره فوق‌الذکر را گذراند