در سال‌هاى اخير نخست وزير سابق لائوس در رأس يک هيأت ده نفره به منظور يک ديدار رسمى ۵ روزه از ژاپن وارد توکيو شد. وى طى اقامت خود در ژاپن با امپراطور، نخست وزير، فدراسيون سازمان‌هاى اقتصادى و ديگر مقامات ژاپنى ملاقات و پيرامون توسعه همکارى‌هاى اقتصادى بين دو کشور مذاکره نمود.ايشان طى ملاقات تشريفاتى خود با امپراطور ژاپن پيرامون حمايت از محيط زيست و جنگل مذاکره نمود. نامبرده در اين ملاقات اظهار داشت که لائوس داراى منابع وسيع جنگلى مى‌باشد که براثر بلاياى طبيعى و استفاده نادرست، صدمه ديده است.


وى همچنين در ملاقات با توشيکى‌کايفو نخست وزير ژاپن وى را در جريان سياست درهاى باز اقتصادى لائوس و تصويب قوانين جديد در زمينه سرمايه‌گذارى خارجى در کشورش براى توسعه اقتصادى قرار داد. در اين ملاقات دو نخست وزير علاوه بر مسائل دو جانبه، پيرامون مسائل مورد علاقه منطقه‌اى و بين‌المللى منجمله اوضاع جارى هندوچين و روند مسئله کامبوج مذاکره نمودند.


نخست وزير لائوس همچنين با مقامات فدراسيون همبارى‌هاى اقتصادى ژاپن ملاقات و در ميهمانى که به افتخار وى ترتيب داده بودند شرکت جست. وى در مذاکره با بازرگانان ژاپنى درخواست نمود تا ژاپن در زمينه توسعه نيروگاه‌ها، کشاورزى و شبکه‌هاى حمل و نقل با لائوس همکارى‌ نمايند. وى گفت لائوس از فقيرترين کشورهاى جهان است، ليکن نيروى برق به کشور همسايه تايلند صادر مى‌کند. قابل ذکر است ژاپن تاکنون در ساخت يک کارخانه داروسازي، توسعه کشاورزى و تهيه کود شيميائى و مکانيزاسيون سيستم کشاورزى به لائوس کمک کرده است.