کشور لائوس ازسال ۱۸۹۳ تا سال ۱۹۵۴ از مستعمرات فرانسه در منطقه هندوچين به ‌شمار مى‌ر‌فت. براثر مبارزات مردم لائوس، در ۱۹ مى ۱۹۴۹ فرانسه استقلال لائوس را به‌عنوان يکى از اقمار اتحاديه فرانسه به رسميت شناخت و اين کشور نمايندگى سياسى لائوس را در سطح بين‌المللى به‌عهده داشت. بالاخره فرانسه در سال ۱۹۵۴ استقلال کامل لائوس را به رسميت شناخت.


کى‌سون فوم ويهان نخست وزير لائوس در سال‌هاى اخير جهت يک ديدار رسمى چهار روزه وارد پاريس شد. وى در طى اقامت خود در فرانسه با مقامات فرانسوى ملاقات و پيرامون روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌اى و بين‌المللى مورد علاقه فيمابين منجمله مسئله کامبوج بحث و تبادل نظر نمود.


لائوس و فرانسه طى اين سفر موافقت‌نامه‌هائى ار امضاء نمودند. اولين موافقت‌نامه در زمينه توسعه همکارى‌هاى صنعتي، اقتصادي، مالي، فرهنگي، علمى و فنى بود. اين موافقت‌نامه را ولان‌دوما وزير خارجه فرانسه وفون‌سيپراسوت وزير خارجه لائوس امضاء نمودند. به‌ موجب اين موافقت‌نامه يک کميسيون مشترک به رياست دو وزير خارجه تشکيل گرديد.