تصميم اخير مبنى بر لغو تحريم کمک‌هاى خارجى به لائوس که به‌دنبال اعلام از سرگيرى روابط با ويتنام اعلام شد فصل نوينى در روابط آمريکا و لائوس مى‌باشد. اين تصميم که در پاسخ به درخواست اواخر دهه ۱۹۸۰ لائوس انجام شد به‌عنوان پاداشى براى همکارى فعال لائوس در ارائه گزارش کامل از آمريکائى‌هائى که تصور مى‌شود به‌عنوان مفقودالاثر در هندوچين باقى‌مانده‌اند و همچنين تلاش‌هاى آن کشور براى مبارزه با مواد مخدر منطقه تلقى مى‌گردد.


حرکت آمريکا در از سرگير ى روابط با ويتنام و لائوس تغييرى تدريجى در سياست کلى آمريکا بعد از جنگ سرد است که مبنى بر تقويت روابط با دشمنان سابق آن کشور در منطقه مى‌باشد و با اين اقدام آمريکا نيز اين امکان را مى‌يابد که سرمايه‌گذارى در منطقه را افزايش دهد.


دو کشور آمريکا و لائوس که پس از پيروزى پاتت لائو در سال ۱۹۷۵ در لائوس روابط خود را به حالت تعليق درآورده بودند در سال ۱۹۹۳ توافق کردند که روابط سياسى خود را به سطح سفارت ارتقاء دهند.


حداقل سه هيأت آمريکائى در ماه‌هاى مى و ژوئن سال ۱۹۹۵ براى ارزيابى وضعيت لائوس به آن کشور سفر کردند. آنها به‌طور عمده نگران وضعيت حقوق بشر، تجديد اسکان پناهندگان لائوسى و تلاش‌هائى که براى مبارزه با موادمخدر مى‌شود بودند و يافته‌هاى گروه‌هاى مذکور نقش مهمى در تصميم کلينتون نسبت به لائوس داشت.


لائوس از سال ۱۹۷۵ و مخصوصاً پس از شروع برنامه اصلاحات اقتصادى در ۱۹۸۶، در تلاش بوده است براى تقويت اقتصاد خود بهبود زير ساختارهاى موجود در کشور از کمک‌هاى دو جانبه و صندوق‌هاى بين‌المللى مانند بانک جهانى و صندوق پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد استفاده نمايند اما فشار مداوم آمريکا بر سازمان‌هاى وام‌دهنده مانع مى‌گرديد که آن سازمان‌ها به لائوس کمک کنند و فقط بانک توسعه آسيائى که تأمين‌کننده اصلى سرمايه‌اش ژاپن مى‌باشد کمک‌هائى براى توسعه زير ساختارهاى لائوس ارائه کرد. ولى تصميم اخير، لائوس را قادر مى‌سازد دسترسى بيشترى به وام‌هاى بين‌المللى پيدا نمايد و اقتصاد خود را با اعتماد به نفس بيشترى بهبود بخشد و همچنين بتواند در مقابل نفوذ فزاينده اقتصادي، فرهنگى همسايگانش يعنى ويتنام، چين و تايلند ايجاد تعادل نمايد.


دستيار معاون وزارت امورخارجه آمريکا در امور مبارزه با مواد مخدر که اخيراً به لائوس سفر کرده است سفر خود را بسيارى موفق توصيف کرده و افزوده است واشنگتن درخواست لائوس براى کمک بيشتر در زمينه مبارزه با موادمخدر و کاهش توليد ترياک در مناطق کوهستانى را مورد رسيدگى قرار داده است.


واشنگتن در گذشته، کمک‌هاى بشر دوستانه به لائوس ارائه مى‌کرد. کمک‌ نظامى آمريکا در چارچوب اسيران جنگى و مفقودالاثرها، در سال گذشته معادل ۶/۲ ميليون دلار و صندوق مبارزه با مواد مخدر بالغ بر ۲/۴ ميليون دلار بود.


از هنگام ارتقاء روابط ديپلماتيک در سال ۱۹۹۳ و تا اوايل ۱۹۹۴ سرمايه‌گذارى آمريکا در لائوس به‌طور چشم‌گيرى افزايش يافته است و تقريباً ۳۸ شرکت آمريکائى از جمله کالتکس (Caltex)، هانت‌اويل‌ (Hunt Oil) - (بنابر گزارش خبرگزارى رسمى لائوس دولت اين کشور قراردادى در زمينه اکتشاف و استخراج نفت در جنوب لائوس با اين کمپانى آمريکائى امضاء نموده بود. اين اولين کمپانى آمريکائى بود که پس از پيروزى کمونيست‌ها در سال ۱۹۷۵ در لائوس توانسته است قراردادى در زمينه نفتى به‌دست آورد.بنابر اظهار همين گزارش وزارت صنايع و صنايع دستى لائوس و شرکت Lao Hunt Oil که شعبه‌اى از شرکت اصلى در لائوس مى‌باشد موافقت‌نامه موردنظر را امضاء نموده‌اند. براساس موافقت‌نامه اين شرکت منطقه عملياتى شرکت آمريکائى در مساحتى به ميزان ۲۶،۰۰۰ کيلومتر مربع واقع در نزديکى Pakse در جنوب لائوس مى‌باشد و مدت اجراء موافقت‌نامه ۲ سال بود که براى چهار و هر دوره به مدت ۲ سال قابل تمديد مى‌باشد). ترى‌ام (M 3)، دى‌اچ‌ال (DHL) و کداک (Kodak) در لائوس سرمايه‌گذارى کرده‌اند. اخيراً دو شرکت آمريکائى از طريق بانک توسعه آسيائى قراردادهائى براى توسعه ۱۲ فرودگاه کوچک، سيستم امنيتي، حمل و نقل دريائى و دو فرودگاه بين‌المللى منعقد کرده‌اند.


اما آمار رسمى نشان مى‌دهد که آمريکا با کسب ۲۶ مجوز سرمايه‌گذارى (پس از تايلند با ۱۶۷، فرانسه با ۴۲ و چين با ۳۹ مجوز سرمايه‌گذاري) در مقام چهارم قرار مى‌گيرد و مجموع سرمايه‌گذارى آن کشور به ۸۲ ميليون دلار مى‌‌رسد که بسيار کمتر از تايلند با ۱۹۸ ميليون دلار مى‌باشد.