روابط تايلند و لائوس که پس از سال‌‌ها تيرگى و اختلاف مرزى از سال ۱۹۸۷ بهبود يافته است در سال ۱۹۸۸ به يک آتش‌بس منجر گرديد و دو کشور توافق نمودند تا مشکل خود را از طرق مسالمت‌آميز و سياسى حل نمايند. لائوس پس از کاهش و قطع کمک‌هاى شوروى و کشورهاى اروپاى شرقى مشتاقانه به کمک‌هاى تايلند جواب مثبت داد و در حال حاضر روابط تايلند و لائوس روبه بهبود گذاشته است. در جهت رفع ابهامات و ايجاد جو اعتماد ميان دو کشور، وزير خارجه تايلند در سال ۱۹۹۴ سه سفير به اين کشور انجام داد و با مقامات لائوسى ملاقات به‌عمل آورد و راه براى سفر نخست وزير تايلند به اين کشور همراه نمود و در جريان اين سفر دو يادداشت تفاهم اقتصادى به امضاء مقامات دو کشور نيز رسيد که عبارتند از:


۱. يادداشت تفاهم همکارى و هميارى ميان دو کشور در امر سرمايه‌گذارى خارجي.


۲. يادداشت تفاهم افزايش خريد انرژى الکتريسيته از لائوس تا سقف ۵۰۰۱ مگاوات تا سال ۲۰۰۰.


بيش از ۳۵ هزار نفر لائوسى به دولت تايلند پناهنده شده‌اند که يکى از مشکلات عمده ميان دو کشور مطرح مى‌باشد. دولت تايلند از فعاليت‌ گروه‌هاى مخالف دولت وين‌تيان در خاک تايلند جلوگيرى کرده و يکى از پايگاه‌هاى اين گروه‌ها را نيز در مرکز تايلند متلاشى نمود.


در ماه مارس ۱۹۹۳ دو طرف مذاکراتى را در خصوص منطقه مرزى خود منازعه دو کشور به‌نام، بان‌رمکلائو (Ban Remklao) - (در سال ۱۹۸۸ دو طرف درگيرى خونين داشتند. قابل ذکر است که دولت تايلند معتقد است، آبراه هوانگ‌نگا (Huang Nga) که به ناحيه دو‌خوانگ (Dhu Khao Mieng) منتهى مى‌شود بايد مرز دو کشور قرار گيرد در حالى که لائوس اصرار دارد که آبراه هوانگ‌پامان (Huang Paman) که تا ناحيه فوسوى‌دو (Phu Soi Dow) در اعماق خاک تايلند جريان مى‌يابد، مرز دو کشور قرار گيرد.) آغاز کردند و اين نشانه تمايل دو کشور در حل اختلافات از طريق مجارى ديپلماتيک مى‌باشند. با ايجاد چندين نقطه (۱۳ نقطه) بازرسى در طول مرز دو کشور، ارتباطات مرزى دو دولت روبه بهبود گذاشته است.


اعتماد دو کشور با سفر شاهزاده تايلند در نوامبر ۱۹۹۳ و پادشاه تايلند بوميبول (Bhumibd) جهت افتتاح پل‌دوستى دو کشور بر روى رودخانه مکونگ در آوريل ۱۹۹۴ روبه افزايش گذاشته است.


رابطه لائوس با پکن همانند تايلند روبه بهبود مى‌باشد، با مذاکرات متعدد مقامات چين و لائوس و مراودات مرزى آغاز و نقل و انتقالات در طول جاده تايلند، لائوس - چين افزايش پيدا کرده است.

همکارى‌هاى تايلند و لائوس در زمينه برنامه‌ريزى توسعه

در سال‌هاى اخير يک هيأت از شوراى ملى توسعه اجتماعى و اقتصادى تايلند (NESDB) به سرپرستى معاون دبيرکل و هشت تن از مديران اين شورا به دعوت معاون وزير اقتصاد و دارائى و برنامه‌ريزى لائوس به اين کشور سفر کردند. در اين سفر هيأت تايلندى در مورد مسائل مربوط به برنامه‌ريزى توسعه اجتماعى و اقتصاد ملى لائوس با يک هيأت بلند پايه لائوسى مرکب از نمايندگان کليه وزارت‌خانه‌هاى اين کشور به بحث و گفتگو نشستند.


در اين ملاقا‌ت‌ها مسئولين وزارت‌خانه‌هاى مختلف لائوس در مورد مشکلات و موانع توسعه اقتصادى و اجتماعى سئوالاتى به‌عمل آوردند و طرف تايلندى با توجه به تجربه توسعه اين کشور و تجارت گذشته در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى توصيه‌هائى را به‌عمل آورد.


علاوه بر اين دو طرف موافقت‌ نمودند که تايلند و لائوس از اين پس چنين همکارى‌هاى فنى را در زمينه توسعه اجتماعى و اقتصادى خود افزايش دهند. در اين مورد هر دو طرف موافقت کردند که کمک‌هاى لازم به مراکز فنى و آکادميک لائوس به‌عمل آيد تا بتوان کمک‌هاى مالى را که از ساير کشورهاى توسعه يافته و يا سازمان‌هاى بين‌المللى و تايلند به لائوس به‌عمل مى‌آيد به‌نحو بهترى جذب شود. علاوه بر اين موافقت شد که بين وزارت اقتصاد و دارائى و برنامه‌ريزى لائوس و (NESDB) همکارى در مورد تهيه پروژه‌هاى توسعه به‌نحو مستمر و طولانى ادامه يابد.