عدم اتمام ساختمان جديد سفارت روسيه در حاشيه شهر وين‌تيان پايتخت لائوس که از مرتفع‌ترين ساختمان‌هاى شهر مى‌باشد و ساختمان آن از سه سال پيش براساس طرح‌هاى بزرگ مسکو براى عميق‌تر در منطقه جنوب و شرق آسيا شروع شده بود و همچنين پايان بخشيدن به نقش ۱۵ ساله اقتصادي، سياسى و ديپلماتيکى در لائوس نشانه‌اى از اوضاع وخيم اقتصادى داخل روسيه و همچنين ناخرسندى مسکو از سياست‌هاى وين‌تيان مى‌باشد هر چند کاهش اين کمک‌ها ممکن است مشکلاتى را براى لائوس به‌وجود آورد، ليکن اظهارات نخست وزير اين کشور در پنجمين کنگره انقلاب خلق لائوس در زمينه تعميق بخشيدن به روند تحولات اقتصادى و تلاش براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى و آزادى عمل براى بخش خصوصى در فعاليت‌هاى تجارى مى‌تواند ضمن تلاش لائوس براى فاصله گرفتن از اردوگاه شرق و نزديک به غرب، مقابله وين‌تيان با تصميمات جديد مسکو در زمينه قطع کمک‌هاى اقتصادى تلقى گردد. بنابر اظهارات مقامات لائوسى و روسيه کليه کمک‌هاى شوروى به استثناء کمک‌هاى انسان‌دوستانه مسکو به لائوس متوقف شده است و روابط اقتصادى اين دو کشور براساس بازار و قيمت جهانى خواهد بود. در حالى که لائوس مايل است بدهى‌هاى خود را به شوروى با صدور کالا بازپرداخت نمايد.


بنا به اظهارات والرى‌چتنين رايزن سفارت روسيه در وين‌تيان، اين تغيير موضع روسيه به علت تغيير و تحولات جديد جهانى مى‌باشد و پايان اوضاعى است که از زمان جنگ سرد و فشارهاى آمريکا براى به انزوا کشيدن و حذف نيروهاى کمونيست در منطقه هندوچين مى‌باشد. لذا مشارکت با لائوس پس از پيروزى نيروهاى پاتت لائو يک امر حياتى براى بقاى لائوس بود.


کمک‌هاى شوروى به لائوس منبع مطمئن مالى براى بازسازى اقتصاد ورشکسته لائوس بود. بسيارى عقيده بر اين است که وابستگى لائوس به کمک‌هاى روسيه در سال‌هاى گذشته براى اين کشور ضرورت داشته است، ولى عده‌اى ديگر بر اين عقيده استوار هستند که اين کمک‌ها و وابستگى نه تنها گره‌اى از مشکلات لائوس را باز ننموده است بلکه بسيارى از پروژه‌هاى اجرائى توسط روسيه براى اقتصاد لائوس که از يک ساختار کشاورزى سنتى برخوردار است سنگين بوده و ماشين‌آلات مورد استفاده قرار گرفته براساس آب و هواى سرد روسيه طراحى شده است.


بنابر اظهارات رايزن سفارت روسيه، بحران داخلى روسيه، موجب شده است تا اين کشور سياست و روابط اقتصادى خود را در قبال سه کشور منطقه هندوچين مورد ارزيابى مجدد قرار دهد. در حال حاضر هزاران تن از دانشجويان لائوسى در شوروى مشغول مطالعه هستند که به آنها اجازه داده خواهد شد تا تحصيلات خود را به اتمام رسانند و ۱۵۰ دانشجوى جديد نيز به روسيه خواهند رفت. حداقل ۱۰۰ هزار تن نفت در سال ۱۹۹۱ براى لائوس تأمين گرديد که هزينه آن با صادرات بادام زمينى و موزائيک بازپرداخت شد.


بنابر اظهارات رايزن روسيه، مسکو تلاش مى‌کند تا تعهدات باقى‌مانده خود را در لائوس انجام دهد ليکن روسيه به‌دنبال يافتن راه‌ جديدى براى همکارى مى‌باشد. مسکو تعداد کارشناسان خود را به نصف کاهش داده و بيش از ۱۰۰ مستشار نظامى خاک لائوس را ترک کرده‌اند و از سال ۱۹۹۲ کليه تسليحات مورد نياز لائوس به اين کشور فروخته خواهد شد.


بهر تقدير به‌نظر مى‌رسد با توجه به بهبود روابط لائوس باچين، تايلند و آمريکا سياست‌هاى جديد مسکو در قبال اين کشور تهديدى جدى تلقى نمى‌شود، اما کاهش حمايت‌هاى روسيه و خارج شدن از بلوک سوسياليسم چيزى نيست که حداقل رهبران فعلى لائوس بتوانند از آن صرف‌نظر نمايند.