کشور توريستى تايلند در همسايگى کشور لائوس با درآمد توريستى ساليانه حدود ۵ ميليارد دلار و همچنين کمرنگ شدن سوسياليزم در دنيا، دولت‌مردان لائوسى را بر آن داشته جهت رهائى و عقب‌ماندگى به هر ريسمانى چنگ بزنند که در شروع به تبعيت و کمک از همسايه غربى خود يعنى تايلند به احياء و ساخت مناطقى جهت بازديد توريست اقدام نموده‌اند. دولت تايلند نيز با در نظر گرفتن منافع خود و با علم به اينکه توريست‌هائى که از لائوس ديدن خواهند نمود از تايلند خواهند گذشت و منافع آن براى اين کشور نيز خواهد بود اقدام به همکارى در اين زمينه نموده است.دولت تايلند در راستاى کمک به لائوس در نقاط مرزى فروشگاه‌هاى مواد غذائى جهت فروش به مردم آن کشور داير نموده است و علاوه بر کمک به توسعه توريستي، قرار است در زمينه‌هاى کشاورزى و تجارى نيز با دولت لائوس همکارى نمايند.


براساس توافقات قبلى در حال حاضر تلويزيون تايلند با تقويت فرستنده‌هاى تلويزيونى در لائوس مورد استفاده قرار مى‌گيرد. چندى است باب توريست به اين کشور باز شده و دولت در راستاى جذب توريست و ساخت مناطق توريستى به تکاپو افتاده است. شروع ديدار توريست از مليت‌هاى گوناگون شروع يک‌سرى تداخل‌هاى فرهنگى را به‌دنبال خواهد داشت و ديدار توريست غربى از يک کشور برطبق تجربه دگرگونى تدريجى در بافت فرهنگى و سنتى آن کشور به‌وجود مى‌آورد.


در سال ۱۹۸۸ به اولين گروه از توريست‌هاى غربى اجازه ورود به لائوس داده شد. تعداد بازديدکنندگان از ۶۰۰ نفر در سال ۱۹۸۸ تا سقف ۱۲ هزار نفر در سال ۱۹۹۲ افزايش پيدا کرد. درآمد توريستى نيز در سال ۱۹۹۴ و سال‌هاى اخير تا ۱۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. در ماه‌هاى ژانويه تا اوت سال ۱۹۹۴، تعداد ۱۹ هزار نفر توريست در لائوس به ثبت رسيده است. همچنين در اين سال اين کشور با ويتنام و تايلند جهت همکارى در خصوص توسعه صنعت توريسم به توافق رسيدند.