اولين برنامه ۳ ساله موقت توسعه بلافاصله پس از تأسيس جمهورى دموکراتيک خلق لائوس به مورد اجراء گذاشته شد که در آن بيشترين تأکيد در خصوص افزايش توليد بود. براى دستيابى به اين هدف، يک استراتژى ميان توسعه در چارچوب برنامه‌ سه ساله (۱۹۷۸ - ۱۹۸۰) طرح گرديد. اهداف اين برنامه در جهت توسعه بخش کشاورزى و رسيدن به خودکفائى در زمينه مواد غذائى تا سال ۱۹۸۰ بود. توسعه صادرات محصولات جنگل، توسعه ساختمان جاده شماره ۹ به‌عنوان يک جاده آلترنانيو جهت رسيدن به دريا از طريق ويتنام و همچنين توسعه آموزش و پرورش و ديگر مسائل آموزشى از جمله اهداف ديگر اين برنامه بود. به‌علاوه اين برنامه انتظار داشت تا بتواند ميزان زيادى کمک خارجى را براى اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى در زمينه آبياري، جنگل‌دارى و اشتغال‌هاى صنعتى به ‌دست آورد.


اجراى عمومى برنامه همراه با دستاوردهاى نسبى براى رشد اقتصادى لائوس و زمينه‌اى براى اجراء برنامه ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ بود. در برنامه سه ساله بخش کشاورزى و به‌ويژه توليد برنج از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۰ در حدود ۱۵ درصد افزايش يافت. همچنين زمينه‌هائى براى فعاليت در امور جنگل، صنايع و تجارت به‌وجود آمد و توليد ناخالص داخلى در همين مدت تا ۷ درصد رشد نمود.


اقتصاد لائوس که در اواسط دهه هفتاد بر اثر عواملى همچون پى‌آمدهاى جنگ، شرايط نامساعد آب و هوا و کاهش درآمدهاى ارزى و مشکلات در تبادلات پولى رنج مى‌برد و بر اثر اين برنامه و توسعه مناطق زير کشت، اسکان مجدد جمعيت، شرايط خوب و آب و هوا و افزايش کمک‌ها، بهبود يافت و متعاقباً افزايش توليد نيز در اين روند تأثير گذاشت. دولت لائوس اصلاحات را به منظور تعديل و تنظيم توليد و انگيزه‌هاى صادراتى همچون تهيه ارز خارجى و قيمت‌ها اجراء نمود و بعضى از موانع اوليه را در زمينه جهش‌هاى داخلى کالاهاى کشاورزى برطرف نمود.


در پايان برنامه سه ساله موقت (دسامبر ۱۹۸۰) بهبودهائى در فعاليت‌هاى اقتصادى جهت خودکفائى غذائى حاصل گشت. ليکن در بعضى از زمينه‌ها مانند مديريت اقتصادى و به‌ويژه در بسيارى از تعاونى‌هاى کشاورزى ضعيف و محدود ماند و على‌رغم دو برابر شدن صادرات در سال‌هاى ۱۹۷۸ - ۱۹۸۰، صادرات ۲۱ درصد ميزان واردات بود و در نتيجه وابستگى شديد لائوس به کمک‌هاى خارجى سنگين‌تر شد. در اين مدت تعداد زيادى از پروژه‌ها در بسيارى از بخش‌هاى به‌خاطر کمبود نيروى کار ماهر و منابع داخلى بودجه ناتمام باقى ماند. همچنين منازعات باقى‌مانده در روابط تايلند و لائوس بار سنگينى را بر روى بخش حمل و نقل به‌موجود آورد.