قزاقستان به ۲۱ واحد کشورى متشکل از ۱۹ ايالت و دو شهر تقسيم شده است. علاوه بر ايالت‌هاى مذکور، در بعضى از نواحى اين کشور، نواحى خودمختارى تحت‌عنوان ايالت خودمختار و بخش وجود دارد. اساس تشکيل ايالت‌هاى خودمختار وجود مليت‌ها و اقوام بيگانه با مليت جمهورى اصلى و زيرساخت‌هاى اقتصادى آن بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۹۲۰ به‌خاطر اقوام ازبک و تاتار يک ايالت خودمختار در قزاقستان تشکيل شد. در تقسيم‌بندى سياسى شوروى سابق عبارت مخفف (ASSR) به‌عنوان جمهورى‌هاى خودمختار شناخته مى‌شدند و هر جمهورى خودمختار به چند ايالت و کراى (Kray) و بخش يا رايون (Rayon) تفکيک مى‌شد. کراى نيز از نظر سازماندهى سياسى به‌طور مستقيم تحت نظر دولت مرکزى است، ولى نسبت به ايالت‌ها از اهميت کمترى برخوردار مى‌باشد و بيشتر يک محدودهٔ اقتصادى خودمختار محسوب مى‌گردد. کراى‌ها به بخش‌هاى کوچکترى تحت‌عنوان رايون تقسيم مى‌شوند و هر يک از آنها به چند شهر يا چندين نواحى روستائى تفکيک مى‌گردند.


۱.آشنائى با کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع، انتشارات گيتاشناسي، ۱۳۷۰ ص ۶۵.

جدول ايالات يا استان‌هاى جمهورى قزاقستان

رديف نام استان
مساحت
(کيلومتر مربع)
مرکز شهرهاى مهم
۱
اکتيوبينسک
(Aktyrbinsk)
۲۹۸،۷۰۰ اکتيوبينسک -
۲
آلماتى
(Almaty)
۱۰۴،۷۰۰ آلماتي -
۳
قزاقستان غربى
(Eastern Kazakhstan)
۹۷،۳۰۰ لوست‌کامنوگورسک
(Ust kamenogorsk)
لنينوگورمک زيرپانوفسک
۴
گوريف
(Guriyev)
۱۱۲،۰۰۰ آترائو (قبلاً گوريف)
(Atyrau)
-
۵
جامبول
(Jambul)
۱۴۴،۶۰۰ جامبول -
۶
جزکازگان
(Jezkazgan)
۳۱۳،۴۰۰ جزکازگان بالخاش ليکوسکي
۷
کاراگاندا
(karaganda)
۸۵،۴۰۰ کاراگاندا آبادى صاران تاو
۸
کوکچه تاو
(Kokohetau)
۷۸،۱۰۰ کوکچه تاو -
۹
کوستاناى
(Kustanai)
۱۱۴،۵۰۰ کوستاناي رودني
۱۰
قزيل اوردا
(kayl-orda)
۲۲۸،۱۰۰ قزيل اوردا -
۱۱ منگيتسلاق ۱۶۶،۶۰۰ آکنائو (قبلاً شوخيکو) -
۱۲
قزاقستان شمالى
(Northern Kazakhstan)
۴۴،۳۰۰
پتروپالوفسک
(Petr oparlorsk)
-
۱۳
پاولودار
(Pavlodar)
۱۳۷،۵۰۰ پادلودار اکى‌باسوز
۱۴
سمى پالاتينسک
(Semipalatinsk)
۱۷۹،۶۰۰ سمى پالاتينسک -
۱۵
قزاقستان جنوبى
(Southern Kazakhstan)
۱۱۶،۳۰۰
جميکنت
(Camkent)
ترکستان
۱۶
تالدى گورکان
(Taldi Kurgan)
۱۱۸،۵۰۰ تالدى گورکان -
۱۷
تسليونگراد
(Teskinograd)
۱۲۴،۶۰۰
آق‌ملا
(Akirok)
-
۱۸
تورگاى
(Trugaj)
۱۱۱،۹۰۰
آرکاليک
(Arkalyk)
-
۱۹
اورالسک
(Uralsk)
۱۵۱،۲۰۰ اورالسک -

جدول جمعيت ايالات يا استان‌هاى قزاقستان تا اول ژانويه ۱۹۹۹

نام ناحيه جمعيت (هزار نفر)
Akmolinskaya ۸۳۷،۴
Aktubinskaya ۶۸۳،۱
Almatinskaya ۱۵۵۹،۵
Atyrarskaya ۴۳۹،۳
Vostochno - Kazakhstanskaya ۱۵۳۲،۵
Zhambyiskaya ۹۸۴،۲
Zapadmo - kazakhstanskaya ۶۱۸،۴
Karajandinskaya ۱۴۱۳،۷
kyzylordinskaya ۵۹۵،۷
Kostanaiskaya ۱۰۲۲،۳
Mangistauskaya ۳۱۶،۳
Pavlodarskaya ۸۰۷،۴
Severo - Kazakhstanshaya ۷۲۶،۹
Yuzhno - kazakhstanskaya ۱۹۷۳،۷
Astana city ۳۱۸۱
Almaty city ۱۱۲۹،۳
Republic Of Kaxakhstan (کل جمعيت جمهورى) ۱۴۹۵۷۸


مأخذ: Kazakhstan Yearbook, 1999.