تاکنون ۲۳ سند همکارى ميان دو کشور در زمينه‌هاى آموزشي، استاندارد، فعاليت علمي، مترو، گواهى کالا، مبارزه عليه مواد مخدر و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف امضاء شده است. در جريان سفر نور سلطان نظربايف به اسرائيل در آوريل ۲۰۰۱، وى در کنفرانس مطبوعاتي، بر هدف استراتژيک سياست قزاقستان براى مشارکت اقتصادى ـ تجارى با رژيم صهيونيستى تأکيد کرد.

کميسيون مشترک

کميسيون مشترک دو کشور در مارس ۱۹۹۳ (آلماني)، نوامبر ۱۹۹۴ (اورشليم) و ژوئن ۱۹۹۵ (آلماني) و چهارمين کميسيون نيز در سال ۲۰۰۲ در تل آويو برگزار گرديد. از برجسته‌ترين نکات مورد توجه کميسيون در اين نشست‌ها، تکنولوژى برتر، همکارى دوجانبه اقتصادى ـ تجاري، ايجاد رهيافت‌هاى مشترک در زمينه گواهى کالا، حمايت مالى و بانکى در زمينه پروژه‌هاى مشترک و بازرگاني، ريسک سرمايه‌گذارى و تجارت، ايجاد ارتباط ميان بازرگانان و بخش‌هاى عمومى دو کشور بوده است.

تکنولوژى

خانه تجارت و تکنولوژى رژيم صهيونيستى در شهر آلماتى از طريق دو شرکت دياموند و آميز متروتسکى يک سرمايه‌گذارى ۲ ميليون دلارى در قزاقستان صورت داده است. شرکت GILAT SATELITE همکارى نزديکى با قزاق تله کام در زمينه تقويت ارتباطات مخابراتى دارد. اين شرکت در ۱۰ نقطه قزاقستان اقدام به تأسيس ايستگاه نموده است. شرکت اسرائيلى ECI نيز مطالعاتى را در زمينه گسترش پروژه‌هاى همکارى ميان دو کشور انجام داده است.

کشاورزى

کشاورزى از زمينه‌هاى جديد و بسيار وسيع همکارى‌هاى دو کشور است. شرکت اسرائيلى روزنبرگ، SCGL و يارون لويت در قزاقستان دفاتر نمايندگى دارند. بين شرکت قزاقستانى آکيمات و مؤسسه اسرائيلى مبارزه با نابودى زمين همکارى‌هاى گسترده‌اى وجود دارد. دانشگاه کشاورزى دولت قزاقستان ارتباط علمى خوبى با مرکز آموزش بين‌المللى وزارت کشاورزى اسرائيل دارد. رژيم صهيونيستى در قالب برنامه ?ماشاو ـ Mashav? به همراه ?يوسايد ـ USAID? پروژه‌اى ۵ ساله را در زمينه کشاورزى منطقه درياچه اورال در دست اجراء دارند.

سرمايه‌گذارى

تا ابتداى سال ۲۰۰۱ سرمايه‌گذارى رژيم صهيونيستى در قزاقستان بيش از ۵/۲۷۵ ميليون دلار بوه است. بيشترين سرمايه‌گذارى متعلق به گروه ?لواو? است که ۶۰ درصد سهام واسيکلوف GOK را در اختيار دارد. شرکت ?اورمان? نيز در زمينه نيروى الکتريسيته در قزاقستان فعاليت دارد. سرمايه‌گذارى اين شرکت بالغ بر ۱۰۰ ميليون دلار است.

ارتباط علمى و اقتصادى با مؤسسات و شرکت‌ها

ارتباطات علمى ميان مؤسسه گياه‌شناسي، ميکروب‌شناسى و دام‌شناسى آکادميکى قزاقستان و مؤسسه مبارزه با نابودى زمين در حال گسترش است. شرکت‌هاى KUNARLY مزرعه آزمايشگاهى آلماتى و شرکت ايمبک همکارى‌ها و فعاليت‌هاى موفقيت‌آميزى در منطقهٔ آلماتى داشته‌اند.


شرکت‌هاى زينکال (در زمينه توليد لوله و آلومينيوم) قاخال (حفاظت طبيعت) BRLG، شرکت اقتصادى LTD (افزايش توان مرغدارى مدرن)، برنامه ماشاو و يوسايد زمينه همکارى براى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى و اکولوژى بستر رودخانه سير دريا سرمايه‌اى بالغ بر ۲ ميليون دلار، در کشور قزاقستان فعال مى‌باشند. شرکت صهيونيستى باتمن در زمينه نفت و گاز قزاقستان فعال است. سفارت قزاقستان در تل آويو در سال ۲۰۰۱ مذاکرات کاملى را براى توسعه همکارى‌هاى ميان شرکت‌هاى قزاقى و مؤسسه BASASAH صورت داد.