تاريخچهٔ تشکيل اکو به سال ۱۳۴۳ برمى‌گردد. در آن سال دولت‌هاى ايران، ترکيه و پاکستان با امضاء عهدنامه‌اى در شهر ازمير ترکيه سازمان همکارى براى عمران منطقه‌اى را با هدف همکارى‌هاى اقتصادي، فنى و فرهنگى بنيان نهادند. اين سازمان پس از حدود ۲۰ سال از تاريخ تأسيس آن به پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۳ به سازمان همکارى‌هاى اقتصادى تغيير نام داد.


سازمان مزبور با پذيرش اعضاء جديد خود شامل شش کشور مسلمان آسياى مرکزى و قفقاز (قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان، آذربايجان و افغانستان) در سال ۱۹۹۲ مرحلهٔ جديدى از فعاليت‌هاى خود را با هدف توسعه اقتصادي، تجاري، فنى و فرهنگى منطقه‌اى آغاز نمود. جمهورى قزاقستان يکى از اعضاء فعال اين سازمان مى‌باشد که تحولات مربوط به اکو را با علاقه‌مندى دنبال کرده و تاکنون در اغلب جلسات مشترک فعالانه شرکت نموده است. اين کشور همچنين ظرف اين مدت چندين اجلاس مربوط به اکو را ميزبانى نموده که از مهمترين آنها مى‌توان اجلاس وزراء حمل و نقل اکو در سال ۱۹۹۳ و نيز کنفرانس مشترک اکو در آوريل ۱۹۹۶ در خصوص نحوهٔ اجراء مصوبات کنفرانس جهانى توسعه قاهره در منطقه اکو را نام برد.