بارکد ملى قزاقستان

قزاقستان از سپتامبر ۱۹۹۶ به استفاده از بارکد ملى روسيه پايان داده و با هدف راهيابى و رقابت توليدات خود در بازارهاى جهاني، بارکد ملى خود را به اجراء گذاشت. قزاقستان تا پيش از اجراء بارکد ملي، از بارکد ملى روسيه به شماره ۴۴۶ که از سال ۱۹۸۸ در شوروى سابق اعمال مى‌شد، استفاده مى‌کرد.


بارکد جديد قزاقستان به شماره ۴۸۷ مشخص شده و استفاده از آن به اين جمهورى امکان خواهد داد تا توليدات خود را در بازارهاى جهانى عرضه و وارد ميدان رقابت کند.

ضرورت وجود برچسب به زبان روسى و قزاقى براى صادرات کالا به قزاقستان

طبق دستور دولت قزاقستان، از اول فوريه سال ۲۰۰۰ به کالاهاى خارجى تحت شرايط خاصى اجازه ورود به قزاقستان داده خواهد شد. از جمله اين شرايط وجود برچسب به زبان روسى و قزاقى بر روى کالاهاى خارجى مى‌باشد. در غير اين صورت اجازه ورود به کالاهاى خارجى داده نخواهد شد.

جدول وضعيت تجارت با کشورهاى مختلف (غير از کشورهاى شوروى سابق) به ميليون دلار آمريکا

صادرات واردات
۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
کل کشورها ۱۴۵۱ ۱۴۸۵ ۱۰۹۵ ۵۶۵ ۴۷۲ ۵۱۴
الف- کشورهاى صنعتى ۸۳۵ ۹۴۰ ۸۰۹ ۱۸۲ ۲۴۸ ۳۴۰
آلمان ۱۲۳ ۱۳۱ ۶۵ ۱۹ ۷۶ ۱۲۵
اتريش ۵۰ ۳۲ ۱۱ ۳۰ ۲۱ ۱۶
اسپانيا ۱ ۱۴ ۱ " ۰ "
استراليا ۱ ۲۱ ۳۰ " ۷ ۱
انگلستان ۲۶ ۹۷ ۸۷ ۲۳ ۱۹ ۱۷
ايالات متحده آمريکا ۱۰۱ ۱۴۵ ۱۲۱ ۶ ۳۸ ۴۲
ايتاليا ۴۰ ۸۴ ۲۴ ۳۰ ۲۱ ۳۷
ايرلند " ۵ ۴ " " "
بلژيک ۱۱ ۱۳ ۱۶ " ۸ ۹
دانمارک ۳ ۸ ۵ " ۱ ۱
ژاپن ۴۹ ۳۷ ۳۱ ۴ ۴ ۸
سوئد ۱۵۰ ۹۱ ۵ ۱۰ ۲ ۸
سوئيس ۱۰۴ ۱۷۵ ۳۴۵ ۱۵ ۱۸ ۴۰
کل کشورها ۱۴۵۱ ۱۴۸۵ ۱۰۹۵ ۵۶۵ ۴۷۲ ۵۱۴
الف-کشورهاى صنعتى ۸۳۵ ۹۴۰ ۸۰۹ ۱۸۲ ۲۴۸ ۳۴۰
فرانسه ۱۹ ۷ ۵ ۷ ۹ ۲۱
فنلاند ۴۳ ۹ ۱ ۲۵ ۵ ۴
نروژ ۳ " ۴ " " "
هلند ۵۲ ۴۹ ۴۲ ۱ ۱ ۲
بقيه کشورهاى صنعتى ۵۹ ۲۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸ ۷