سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

اندونزي، بزرگترين مجمع‌الجزاير جهان است که در امتداد خط استوا و بين قطعه خشکى جنوب شرقى آسيا و استراليا قرار دارد.


شواهد تاريخى گوياى آن است که انسان جاوه (Java man)، نخستين انسان ساکن در جاوه (اندونزي)، از دوره چهارم زمين‌شناسى (Pleistocene) در اين منطقه مى‌زيسته است. در دوره‌هاى بعدى مهاجرت اقوام آسيائى باعث رونق اين مجمع‌الجزاير شد و از قرن اول ميلادى نيز مهاجران هندى از گجرات (جنوب شرقى هند) وارد اندونزى شدند.


اندونزى تا پيش از اعلام استقلال، در دوران طولانى بيش از چهار قرن تحت استعمار پرتغال و سپس هلند قرارداشت. در اين دوره اندونزى يکى از منابع مهم صدور چاي، قهوه، انواع مختلف ادويه، روغن نخل، کائوچو، قلع و نفت به اروپا محسوب مى‌شد.اقتصاد مبتنى بر کشاورزى اندونزى در زمان استقلال عمدتاً معطوف به تأمين‌هاى نيازهاى مصرفى بازار داخل بود.


مجمع‌الجزاير اندونزى به لحاظ فرهنگى جامعه‌اى بسيار متنوع و متکثّر (پلورال) مى‌باشد. وجود بيش از ۳۰۰ گروه قومي، زندگى جدا از آنها در جزاير مختلف، و پاى‌بندى آنها به مذاهب گوناگون، موجب چنين وضعيت کم‌نظيرى شده است.تنوع و پراکندگى اقوام و گروه‌هاى مختلف، باعث پيدائى آداب و رسوم گوناگون در نقاط مختلف اندونزى شده است.